Støvmaske

Støvmasker med ventil og byttbart filter egner seg godt til beskyttelse mot uren luft for privatpersoner. Med uren luft så menes bittesmå partikler som…

Alle vet at risikoen for å bli smittet av noe øker jo flere mennesker en omgås. Er man hjemme rundt kun familiemedlemmer og kjører egen bil, så er faren lavere for å smittes enn om man pendler til arbeid eller skole med offentlig transport.

Dette er spesielt viktig i disse koronatidene og blitt mer synligjort på grunn av ulike studier gjort i land som USA, Japan og Kina. Tiltakene som store deler av verden har innført på bakgrunn av koronaviruset burde også være like aktuelle under influensasesongen.

I likhet med store internasjonale flyselskaper har SAS innført påbud for de reisende med munnbind eller støvmasker.

Dette har skjedd fordi en nå vet hvor raskt koronaviruset spres og hvor lenge viruset oppholder seg i luften. Støvmaske burde brukes i alle settinger hvor en sitter eller oppholder seg i samme rom som flere andre og hvor luften sirkulerer mellom personene. Dette gjelder også fly som resirkulerer luften.

 • Ved flyreiser burde en ta på støvmaske når en entrer flyplassen.
 • Buss og tog og andre former for offentlig transport, er svært aktuelle bruksområder for en støvmaske.

På en lengre flyreise som tar flere timer, vil en kanskje ønske å bytte filteret på slutten av denne reisedagen. Støvmasker med lufteventil vil gjøre masken mer komfortabel å bruke fordi en får bedre lufttilgang.

Bedre lufttilgang gjør også at partikler fanges opp i filteret. Det er derfor viktig å bytte filter jevnlig, men det avhenger selvfølgelig av hvor mye det har vært brukt.

Andre steder hvor virus spres raskt og hvor mange oppholder seg er på sykehus, sykehjem og skoler. Her anbefaler en å bruke støvmaske både for sin egen del, men også for å hindre at en selv sprer virus til andre.

På sykehus og spesielt på sykehjemmene vil beboere og pasienter være svært utsatt hvis de utsettes for virus. Både korona- og influensaviruset kan være dødelig for de med nedsatt immunforsvar.

Skal en besøke noen på et sykehjem så har man på seg støvmaske for å beskytte beboere og den en besøker mot virus en selv kan være smittet av.

Vedlikehold av støvmaske

Koronaviruset er bygget opp av en indre kjerne med et ytre skall av proteiner. Enzymer i vanlig såpe ødelegger det ytre skallet og dermed uskadeliggjøres og drepes viruset. Derfor er god håndvask med såpe og vann like effektivt som hånddesinfiseringsmidler.

Vi anbefaler å vaske selve støvmasken lett i såpe og vann for deretter å lufttørke. En fjerner da virus og partikler på samme måte som ved en håndvask. Vær nøye med å skylle ut såperester slik at ikke såperestene skaper reaksjoner på huden ved bruk.

En kan vaske støvmasken i maskin på finprogram og lav temperatur. Da anbefales det å bruke vaskepose eller vaskenett. Ikke bruk tørketrommel da selve formen på masken kan endres og dermed vil passformen bli dårligere. Luftventilen kan også komme ut av form ved tørketrommel.

Det byttbare karbonfilteret skal ikke vaskes. Dette er ment å brukes over en viss tid for deretter å byttes ut med nytt.

Allergier og støvmasker

For langt over 1 million nordmenn er våren og sommeren ikke bare en idyll. Pollenallergi, gressallergi og andre luftveisallergier fra for eksempel or, bjørk og hassel kan påvirke hverdagene til de med allergier i stor grad.Pollenmaske

For de dette gjelder så opplever mange at selve livskvaliteten reduseres. Visse fristende aktiviteter må kuttes ut når solen og finværet frister utendørs. Er man for eksempel allergisk mot gresspollen så varer denne sesongen fra omtrent juni og helt til august.

De med allergier bruker som regel medikamenter som letter plagene sine. Det er både legemidler med og uten resept. I tillegg reduseres eksponeringen for store mengder pollen og det er dette som går ut over utendørsaktiviteter. De som bruker støvmaske i tillegg til legemidler for å kunne være utendørs i perioder uten å pådra seg for store påkjenninger, sverger til bruken av støvmaske.

Støvmasken er et tillegg til legemidler og skal ikke brukes istedenfor. Det er mange som derimot sier at de kan redusere mengden av medikamenter ved riktig bruk av støvmaske i pollensesongen.

Ved bruk av støvmaske for allergikere i pollensesong, så gjelder også riktig bruk av masken. Unngå unødvendige justeringer av masken slik at en ikke viderefører pollen som har lagt seg på maskens utside til ansiktet og da spesielt øynene. Vask hendene godt før man tar på og av støvmasken.

Skyll støvmasken regelmessig i såpe og vann og skift ut det byttbare karbonfilteret etter 2-3 dagers bruk. Brukes den kun i kortere perioder om gangen, så vil filterets levetid også forlenges. En kan da vente lengre med å bytte til nytt filter.

Reduksjon av symptomene ved allergi ved ferie og fritid

De symptomene som regnes for typiske er gjerne rennende og hovne øyne som klør, rennende og tett nese og nysing. Dette er i tillegg til en generell slappere allmenntilstand. En kan for eksempel finne steder i Norge som har mindre pollen i luften som ved sjøen eller i fjellheimen. Dette kan være noe å tenke på når en planlegger norgesferie. Ved utenlandsferier kan en på forhånd sjekke hvordan spredningen ved det aktuelle stedet er før en booker.

Informasjon om pollenspredning i ulike europeiske destinasjoner, kan en for eksempel finne på polleninfo.org.

Det er også like viktig å sjekke pollenfilteret i bilen som å bytte ut filteret i støvmasken. En tar gjerne av støvmasken når en setter seg i bilen etter en tur ute. Da er det viktig at en også er beskyttet inne i bilen. Det er mindre spredning av pollen på morgenen og på kvelden, i tillegg til tiden like etter det har regnet.

Hvis utendørsaktiviteter kan planlegges etter tidspunkt på dagen i tillegg til bruk av støvmaske, vil reduksjonen av pollen være betraktelig.

Mange bruker i tillegg til støvmaske også solbriller for å redusere pollenstøv til øynene. Det anbefales også å ta seg en dusj etter en lengre tur utendørs siden pollenstøvet festes lett til hår og klær. Det samme gjelder sengetøy.

Skift sengetøyet oftere i pollensesongen og luft med åpne vinduer på de tidspunktene på dagen da det er minst spredning

Ved å klippe plenen oftere enn en pleier så reduseres også mengden
pollen som avgis fra selve gresset i hagen.

Det er viktig å bruke støvmaske hvis en plages av allergier og er den som klipper plenen. Det samme gjelder hvis en oppholder seg i et område hvor andre klipper gresset. Støvmasken hindrer at store mengder pollen som virvles opp, inntas gjennom munn og nesen.

Støvmaske for menn, kvinner og barn

En støvmaske som sitter dårlig, er fremdeles bedre beskyttelse enn å ikke bruke støvmaske. Myke masker i materiale av stoff kan legge seg bedre til rette rundt ansiktet enn de som er stive.

Dette er spesielt viktig for kvinner da de har mindre ansikt enn menn og derfor opplever at en del medisinske munnbind blir for store og spriker.

Det er også viktig at barn får tilpassede støvmasker som passer til deres mindre ansikter. De er kanskje ikke like utsatt for de verste følgene som vi vet per i dag av koronaviruset, men de kan videreføre virus på samme måte som voksne.

Barna bør for eksempel også ha på en støvmaske når de besøker sårbare slektninger på sykehjem, tar en lengre flyreise og så videre.

De er like utsatt for å bli smittet av influensa og mange barn plages av allergier. Ubehandlet allergier kan føre til at personer utvikler astma.

Derfor er det like viktig å kunne redusere plagene til barn som har allergier ved å bruke støvmasker tilpasset barn.

Støvmasker som har ventil og utbyttbart filter, vil gi god beskyttelse mot partikler som er luftbårne. Graden av beskyttelse er veldig stor, det som gir økt grad av risiko er feil bruk av støvmasken.

Dette gjelder både når den tas på og under bruk. Kirurgiske munnbind byttes ofte og dermed vil faren for smitte være større hvis en ikke har opplæring i hvordan en tar dette på og av. Støvmaske til privat bruk brukes ofte over lengre tid og dermed reduserer man også smittefaren.

Riktig bruk av støvmaske:

 • Utvis god håndhygiene før støvmasken tas på. Vask hendene eller bruk desinfiseringsmiddel hvis en ikke har tilgang på såpe og vann.
 • Plasser støvmasken godt over munnen og nesen.
 • Fest masken bak ørene eller bak hodet (avhenger hva slags festemekanisme den enkelte støvmasken har).
 • Beveg litt på hodet for å sjekke at den sitter riktig og godt slik at en slipper unødvendige justeringer senere.
 • Når en skal ta av støvmasken så tar en den av i festet og legger det fra seg.
 • Vask hendene etter at støvmasken er tatt av.

På reise

Alle vet at risikoen for å bli smittet av noe øker jo flere mennesker en omgås. Er man hjemme rundt kun familiemedlemmer og kjører egen bil, så er faren lavere for å smittes enn om man pendler til arbeid eller skole med offentlig transport.

Dette er spesielt viktig i disse koronatidene og blitt mer synligjort på grunn av ulike studier gjort i land som USA, Japan og Kina. Tiltakene som store deler av verden har innført på bakgrunn av koronaviruset burde også være like aktuelle under influensasesongen.

I likhet med store internasjonale flyselskaper har SAS innført påbud for de reisende med munnbind eller støvmasker.

Dette har skjedd fordi en nå vet hvor raskt koronaviruset spres og hvor lenge viruset oppholder seg i luften. Støvmaske burde brukes i alle settinger hvor en sitter eller oppholder seg i samme rom som flere andre og hvor luften sirkulerer mellom personene. Dette gjelder også fly som resirkulerer luften.

 • Ved flyreiser burde en ta på støvmaske når en entrer flyplassen.
 • Buss og tog og andre former for offentlig transport, er svært aktuelle bruksområder for en støvmaske.

På en lengre flyreise som tar flere timer, vil en kanskje ønske å bytte filteret på slutten av denne reisedagen. Støvmasker med lufteventil vil gjøre masken mer komfortabel å bruke fordi en får bedre lufttilgang.

Bedre lufttilgang gjør også at partikler fanges opp i filteret. Det er derfor viktig å bytte filter jevnlig, men det avhenger selvfølgelig av hvor mye det har vært brukt.

Andre steder hvor virus spres raskt og hvor mange oppholder seg er på sykehus, sykehjem og skoler. Her anbefaler en å bruke støvmaske både for sin egen del, men også for å hindre at en selv sprer virus til andre.

På sykehus og spesielt på sykehjemmene vil beboere og pasienter være svært utsatt hvis de utsettes for virus. Både korona- og influensaviruset kan være dødelig for de med nedsatt immunforsvar.

Skal en besøke noen på et sykehjem så har man på seg støvmaske for å beskytte beboere og den en besøker mot virus en selv kan være smittet av.

Vedlikehold av støvmaske

Koronaviruset er bygget opp av en indre kjerne med et ytre skall av proteiner. Enzymer i vanlig såpe ødelegger det ytre skallet og dermed uskadeliggjøres og drepes viruset. Derfor er god håndvask med såpe og vann like effektivt som hånddesinfiseringsmidler.

Vi anbefaler å vaske selve støvmasken lett i såpe og vann for deretter å lufttørke. En fjerner da virus og partikler på samme måte som ved en håndvask. Vær nøye med å skylle ut såperester slik at ikke såperestene skaper reaksjoner på huden ved bruk.

En kan vaske støvmasken i maskin på finprogram og lav temperatur. Da anbefales det å bruke vaskepose eller vaskenett. Ikke bruk tørketrommel da selve formen på masken kan endres og dermed vil passformen bli dårligere. Luftventilen kan også komme ut av form ved tørketrommel.

Det byttbare karbonfilteret skal ikke vaskes. Dette er ment å brukes over en viss tid for deretter å byttes ut med nytt.

Allergier og støvmasker

For langt over 1 million nordmenn er våren og sommeren ikke bare en idyll. Pollenallergi, gressallergi og andre luftveisallergier fra for eksempel or, bjørk og hassel kan påvirke hverdagene til de med allergier i stor grad.Pollenmaske

Dessverre er sesongen for allergier lang for mange og trær og gress
gir fra seg pollen på rekke og rad frem til i hvert fall august.

For de dette gjelder så opplever mange at selve livskvaliteten reduseres. Visse fristende aktiviteter må kuttes ut når solen og finværet frister utendørs. Er man for eksempel allergisk mot gresspollen så varer denne sesongen fra omtrent juni og helt til august.

De med allergier bruker som regel medikamenter som letter plagene sine. Det er både legemidler med og uten resept. I tillegg reduseres eksponeringen for store mengder pollen og det er dette som går ut over utendørsaktiviteter. De som bruker støvmaske i tillegg til legemidler for å kunne være utendørs i perioder uten å pådra seg for store påkjenninger, sverger til bruken av støvmaske.

Støvmasken er et tillegg til legemidler og skal ikke brukes istedenfor. Det er mange som derimot sier at de kan redusere mengden av medikamenter ved riktig bruk av støvmaske i pollensesongen.

Ved bruk av støvmaske for allergikere i pollensesong, så gjelder også riktig bruk av masken. Unngå unødvendige justeringer av masken slik at en ikke viderefører pollen som har lagt seg på maskens utside til ansiktet og da spesielt øynene. Vask hendene godt før man tar på og av støvmasken.

Skyll støvmasken regelmessig i såpe og vann og skift ut det byttbare karbonfilteret etter 2-3 dagers bruk. Brukes den kun i kortere perioder om gangen, så vil filterets levetid også forlenges. En kan da vente lengre med å bytte til nytt filter.

Reduksjon av symptomene ved allergi ved ferie og fritid

De symptomene som regnes for typiske er gjerne rennende og hovne øyne som klør, rennende og tett nese og nysing. Dette er i tillegg til en generell slappere allmenntilstand. En kan for eksempel finne steder i Norge som har mindre pollen i luften som ved sjøen eller i fjellheimen. Dette kan være noe å tenke på når en planlegger norgesferie. Ved utenlandsferier kan en på forhånd sjekke hvordan spredningen ved det aktuelle stedet er før en booker.

Informasjon om pollenspredning i ulike europeiske destinasjoner, kan en for eksempel finne på polleninfo.org.

Det er også like viktig å sjekke pollenfilteret i bilen som å bytte ut filteret i støvmasken. En tar gjerne av støvmasken når en setter seg i bilen etter en tur ute. Da er det viktig at en også er beskyttet inne i bilen. Det er mindre spredning av pollen på morgenen og på kvelden, i tillegg til tiden like etter det har regnet.

Hvis utendørsaktiviteter kan planlegges etter tidspunkt på dagen i tillegg til bruk av støvmaske, vil reduksjonen av pollen være betraktelig.

Mange bruker i tillegg til støvmaske også solbriller for å redusere pollenstøv til øynene. Det anbefales også å ta seg en dusj etter en lengre tur utendørs siden pollenstøvet festes lett til hår og klær. Det samme gjelder sengetøy.

Skift sengetøyet oftere i pollensesongen og luft med åpne vinduer på de tidspunktene på dagen da det er minst spredning

Ved å klippe plenen oftere enn en pleier så reduseres også mengden
pollen som avgis fra selve gresset i hagen.

Det er viktig å bruke støvmaske hvis en plages av allergier og er den som klipper plenen. Det samme gjelder hvis en oppholder seg i et område hvor andre klipper gresset. Støvmasken hindrer at store mengder pollen som virvles opp, inntas gjennom munn og nesen.

Støvmaske for menn, kvinner og barn

En støvmaske som sitter dårlig, er fremdeles bedre beskyttelse enn å ikke bruke støvmaske. Myke masker i materiale av stoff kan legge seg bedre til rette rundt ansiktet enn de som er stive.

Dette er spesielt viktig for kvinner da de har mindre ansikt enn menn og derfor opplever at en del medisinske munnbind blir for store og spriker.

Det er også viktig at barn får tilpassede støvmasker som passer til deres mindre ansikter. De er kanskje ikke like utsatt for de verste følgene som vi vet per i dag av koronaviruset, men de kan videreføre virus på samme måte som voksne.

Barna bør for eksempel også ha på en støvmaske når de besøker sårbare slektninger på sykehjem, tar en lengre flyreise og så videre.

De er like utsatt for å bli smittet av influensa og mange barn plages av allergier. Ubehandlet allergier kan føre til at personer utvikler astma.

Derfor er det like viktig å kunne redusere plagene til barn som har allergier ved å bruke støvmasker tilpasset barn.

For å kunne bruke en støvmaske riktig så er det viktig at den er komfortabel å ha på. Den tredje smittemåten personer er utsatt for smitte gjennom er ved kontaktsmitte.

Det betyr at en for eksempel har smittsomt materie på hendene og overfører disse til ansiktet ved for eksempel overdreven justering av støvmasken.

Settes masken riktig på første gang, så reduseres smittefaren deretter via kontakt- og overføringssmitte.

Støvmasker som har ventil og utbyttbart filter, vil gi god beskyttelse mot partikler som er luftbårne. Graden av beskyttelse er veldig stor, det som gir økt grad av risiko er feil bruk av støvmasken.

Dette gjelder både når den tas på og under bruk. Kirurgiske munnbind byttes ofte og dermed vil faren for smitte være større hvis en ikke har opplæring i hvordan en tar dette på og av. Støvmaske til privat bruk brukes ofte over lengre tid og dermed reduserer man også smittefaren.

Riktig bruk av støvmaske:

 • Utvis god håndhygiene før støvmasken tas på. Vask hendene eller bruk desinfiseringsmiddel hvis en ikke har tilgang på såpe og vann.
 • Plasser støvmasken godt over munnen og nesen.
 • Fest masken bak ørene eller bak hodet (avhenger hva slags festemekanisme den enkelte støvmasken har).
 • Beveg litt på hodet for å sjekke at den sitter riktig og godt slik at en slipper unødvendige justeringer senere.
 • Når en skal ta av støvmasken så tar en den av i festet og legger det fra seg.
 • Vask hendene etter at støvmasken er tatt av.

På reise

Alle vet at risikoen for å bli smittet av noe øker jo flere mennesker en omgås. Er man hjemme rundt kun familiemedlemmer og kjører egen bil, så er faren lavere for å smittes enn om man pendler til arbeid eller skole med offentlig transport.

Dette er spesielt viktig i disse koronatidene og blitt mer synligjort på grunn av ulike studier gjort i land som USA, Japan og Kina. Tiltakene som store deler av verden har innført på bakgrunn av koronaviruset burde også være like aktuelle under influensasesongen.

I likhet med store internasjonale flyselskaper har SAS innført påbud for de reisende med munnbind eller støvmasker.

Dette har skjedd fordi en nå vet hvor raskt koronaviruset spres og hvor lenge viruset oppholder seg i luften. Støvmaske burde brukes i alle settinger hvor en sitter eller oppholder seg i samme rom som flere andre og hvor luften sirkulerer mellom personene. Dette gjelder også fly som resirkulerer luften.

 • Ved flyreiser burde en ta på støvmaske når en entrer flyplassen.
 • Buss og tog og andre former for offentlig transport, er svært aktuelle bruksområder for en støvmaske.

På en lengre flyreise som tar flere timer, vil en kanskje ønske å bytte filteret på slutten av denne reisedagen. Støvmasker med lufteventil vil gjøre masken mer komfortabel å bruke fordi en får bedre lufttilgang.

Bedre lufttilgang gjør også at partikler fanges opp i filteret. Det er derfor viktig å bytte filter jevnlig, men det avhenger selvfølgelig av hvor mye det har vært brukt.

Andre steder hvor virus spres raskt og hvor mange oppholder seg er på sykehus, sykehjem og skoler. Her anbefaler en å bruke støvmaske både for sin egen del, men også for å hindre at en selv sprer virus til andre.

På sykehus og spesielt på sykehjemmene vil beboere og pasienter være svært utsatt hvis de utsettes for virus. Både korona- og influensaviruset kan være dødelig for de med nedsatt immunforsvar.

Skal en besøke noen på et sykehjem så har man på seg støvmaske for å beskytte beboere og den en besøker mot virus en selv kan være smittet av.

Vedlikehold av støvmaske

Koronaviruset er bygget opp av en indre kjerne med et ytre skall av proteiner. Enzymer i vanlig såpe ødelegger det ytre skallet og dermed uskadeliggjøres og drepes viruset. Derfor er god håndvask med såpe og vann like effektivt som hånddesinfiseringsmidler.

Vi anbefaler å vaske selve støvmasken lett i såpe og vann for deretter å lufttørke. En fjerner da virus og partikler på samme måte som ved en håndvask. Vær nøye med å skylle ut såperester slik at ikke såperestene skaper reaksjoner på huden ved bruk.

En kan vaske støvmasken i maskin på finprogram og lav temperatur. Da anbefales det å bruke vaskepose eller vaskenett. Ikke bruk tørketrommel da selve formen på masken kan endres og dermed vil passformen bli dårligere. Luftventilen kan også komme ut av form ved tørketrommel.

Det byttbare karbonfilteret skal ikke vaskes. Dette er ment å brukes over en viss tid for deretter å byttes ut med nytt.

Allergier og støvmasker

For langt over 1 million nordmenn er våren og sommeren ikke bare en idyll. Pollenallergi, gressallergi og andre luftveisallergier fra for eksempel or, bjørk og hassel kan påvirke hverdagene til de med allergier i stor grad.Pollenmaske

Dessverre er sesongen for allergier lang for mange og trær og gress
gir fra seg pollen på rekke og rad frem til i hvert fall august.

For de dette gjelder så opplever mange at selve livskvaliteten reduseres. Visse fristende aktiviteter må kuttes ut når solen og finværet frister utendørs. Er man for eksempel allergisk mot gresspollen så varer denne sesongen fra omtrent juni og helt til august.

De med allergier bruker som regel medikamenter som letter plagene sine. Det er både legemidler med og uten resept. I tillegg reduseres eksponeringen for store mengder pollen og det er dette som går ut over utendørsaktiviteter. De som bruker støvmaske i tillegg til legemidler for å kunne være utendørs i perioder uten å pådra seg for store påkjenninger, sverger til bruken av støvmaske.

Støvmasken er et tillegg til legemidler og skal ikke brukes istedenfor. Det er mange som derimot sier at de kan redusere mengden av medikamenter ved riktig bruk av støvmaske i pollensesongen.

Ved bruk av støvmaske for allergikere i pollensesong, så gjelder også riktig bruk av masken. Unngå unødvendige justeringer av masken slik at en ikke viderefører pollen som har lagt seg på maskens utside til ansiktet og da spesielt øynene. Vask hendene godt før man tar på og av støvmasken.

Skyll støvmasken regelmessig i såpe og vann og skift ut det byttbare karbonfilteret etter 2-3 dagers bruk. Brukes den kun i kortere perioder om gangen, så vil filterets levetid også forlenges. En kan da vente lengre med å bytte til nytt filter.

Reduksjon av symptomene ved allergi ved ferie og fritid

De symptomene som regnes for typiske er gjerne rennende og hovne øyne som klør, rennende og tett nese og nysing. Dette er i tillegg til en generell slappere allmenntilstand. En kan for eksempel finne steder i Norge som har mindre pollen i luften som ved sjøen eller i fjellheimen. Dette kan være noe å tenke på når en planlegger norgesferie. Ved utenlandsferier kan en på forhånd sjekke hvordan spredningen ved det aktuelle stedet er før en booker.

Informasjon om pollenspredning i ulike europeiske destinasjoner, kan en for eksempel finne på polleninfo.org.

Det er også like viktig å sjekke pollenfilteret i bilen som å bytte ut filteret i støvmasken. En tar gjerne av støvmasken når en setter seg i bilen etter en tur ute. Da er det viktig at en også er beskyttet inne i bilen. Det er mindre spredning av pollen på morgenen og på kvelden, i tillegg til tiden like etter det har regnet.

Hvis utendørsaktiviteter kan planlegges etter tidspunkt på dagen i tillegg til bruk av støvmaske, vil reduksjonen av pollen være betraktelig.

Mange bruker i tillegg til støvmaske også solbriller for å redusere pollenstøv til øynene. Det anbefales også å ta seg en dusj etter en lengre tur utendørs siden pollenstøvet festes lett til hår og klær. Det samme gjelder sengetøy.

Skift sengetøyet oftere i pollensesongen og luft med åpne vinduer på de tidspunktene på dagen da det er minst spredning

Ved å klippe plenen oftere enn en pleier så reduseres også mengden
pollen som avgis fra selve gresset i hagen.

Det er viktig å bruke støvmaske hvis en plages av allergier og er den som klipper plenen. Det samme gjelder hvis en oppholder seg i et område hvor andre klipper gresset. Støvmasken hindrer at store mengder pollen som virvles opp, inntas gjennom munn og nesen.

Støvmaske for menn, kvinner og barn

En støvmaske som sitter dårlig, er fremdeles bedre beskyttelse enn å ikke bruke støvmaske. Myke masker i materiale av stoff kan legge seg bedre til rette rundt ansiktet enn de som er stive.

Dette er spesielt viktig for kvinner da de har mindre ansikt enn menn og derfor opplever at en del medisinske munnbind blir for store og spriker.

Det er også viktig at barn får tilpassede støvmasker som passer til deres mindre ansikter. De er kanskje ikke like utsatt for de verste følgene som vi vet per i dag av koronaviruset, men de kan videreføre virus på samme måte som voksne.

Barna bør for eksempel også ha på en støvmaske når de besøker sårbare slektninger på sykehjem, tar en lengre flyreise og så videre.

De er like utsatt for å bli smittet av influensa og mange barn plages av allergier. Ubehandlet allergier kan føre til at personer utvikler astma.

Derfor er det like viktig å kunne redusere plagene til barn som har allergier ved å bruke støvmasker tilpasset barn.

Infeksjonssykdommer som korornaviruset smittes gjennom…

 • luft
 • dråpe
 • kontakt

Dette viruset har vist seg å være svært smittsomt og virusets egenskaper gjør at det er vanskelig å hindre spredning blant mennesker uten bruk av tiltak som for eksempel støvmasker og munnbind.Koronaviruset

Størrelsen på virusene er så små at de kan «henge» i luften fra 8-15 minutter.

Et av virusets egenskaper er at størrelsen på virusene er så små at de kan «henge» i luften fra 8-15 minutter etter utånding. Dette ble fastslått i forsøk gjort i USA, hvor en studerte en smittet som pratet fort, pratet høyt og hostet. Konklusjonen ble at kun å holde god avstand til andre mennesker ikke er god nok beskyttelse mot å selv bli smittet.

En person som er smittet og hoster inne på et offentlig toalett, kan i realiteten smitte flere enn kun den ene som står bak i do-køen. De ørsmå virus-partiklene henger igjen i luften i opptil et kvarter. Mengden av virus i luften vil reduseres over tid slik at smittefaren også reduseres.

Støvmaske for brukeren

En kan dele opp fordelene i to ulike kategorier. Den som har masken på, og fordelene for andre rundt den som bruker støvmaske.

 • Støvmaske hindrer person som har den på, i å bli smittet med virus i en sterkt redusert grad. Dette avhenger av at passformen er komfortabel og dekker munn og nese godt. Sitter støvmasken godt, vil personen justere masken sjeldnere og dermed redusere faren for kontaktsmitte fra hender til ansiktet.

Støvmasker lar brukeren puste godt gjennom en ventil i fronten av masken. Det byttbare filteret stanser store mengder av ørsmå partikler som pollen, støv og virus med mer.

Støvmasker med ventil og byttbart filter som selges på blant annet her på ISHOP.no, er ment til daglig bruk i hverdagslige situasjoner. Disse er spesielt egnet i hverdagslige situasjoner med tanke på.

 • Koronaviruset
 • forkjølelses- og influensasesongen
 • pollensesongen for de med allergier

Hverdagslige situasjoner menes med alt fra hagearbeid til daglige utendørsaktiviteter i forbindelse med rekreasjon.

En spasertur eller joggetur for de med svekket immunforsvar eller er sensitiv på grunn av allergier og lignende, vil kunne avverge reaksjoner som oppstår.

Enkelte med følsomme lunger og svekket lungekapasitet vil også kunne bruke støvmaske i den kalde årstiden for å fungere bedre utendørs. Dette har vært vanlig praksis i asiatiske land i flere år.

Selve aktiviteten som gjøre utendørs vil oppleves som mer behagelig for de dette gjelder. For de som sliter med lukter i forbindelse med rengjøringsartikler når de foretar hus-rengjøring, så vil støvmaske redusere dette ubehaget.

Fordeler for personer og samfunnet når andre bruker støvmaske

Den andre fordelen ved bruken av støvmaske er svært stor, for de personene i brukerens umiddelbare nærområde. Disse fordelene er direkte rettet mot smitte i forbindelse med infeksjoner og spesielt luftveisinfeksjoner som smittes gjennom luft- og dråpesmitte. Dette er særdeles aktuelt under pandemier og epidemier som koronaviruset.

Slik man nå fikk se av de nylige utførte studiene som ble gjort i USA av personer som var smittet med koronaviruset, ble viruset spredd og værende i luften i lang tid.

Når den smittede personen pratet og hostet og viruset fikk spre seg uhindret av munnbind eller støvmaske, kunne det ultrafiolette lyset se viruset i opptil 15 minutter i luften.

Dette betyr at friske mennesker som beveger seg i samme område i et kvarter etter den smittede, vil være i risiko for smitte. Smittekilder er derfor mye mer smittsomme enn tidligere antatt, og tiltaket om å holde avstand til hverandre vil ikke påvirke denne risikoen.

De aller fleste som er smittet med koronaviruset er symptomfrie og er derfor ikke klar over at de selv er smittet. Det eneste tiltaket som derfor kan kraftig redusere smitte fra symptomfrie kilder, er at personer bruker støvmasker ute blant mennesker.

Støvmaske hindrer store mengder av luft og sekret i å pustes ut fra personer som bruker støvmasken. Dette fjerner store mengder av virus som kan smitte andre personer, uavhengig om det er en person som har influensa eller er intetanende bærer av koronaviruset.

Hvis alle brukte støvmaske utenfor hjemmene sine, ville antallet personer med smittsomme luftveisinfeksjoner falt kraftig. Dette er kan hende det aller viktigste tiltaket for å forhindre spredning i tillegg til god håndhygiene.

Riktig bruk av støvmaske

For å kunne bruke en støvmaske riktig så er det viktig at den er komfortabel å ha på. Den tredje smittemåten personer er utsatt for smitte gjennom er ved kontaktsmitte.

Det betyr at en for eksempel har smittsomt materie på hendene og overfører disse til ansiktet ved for eksempel overdreven justering av støvmasken.

Settes masken riktig på første gang, så reduseres smittefaren deretter via kontakt- og overføringssmitte.

Støvmasker som har ventil og utbyttbart filter, vil gi god beskyttelse mot partikler som er luftbårne. Graden av beskyttelse er veldig stor, det som gir økt grad av risiko er feil bruk av støvmasken.

Dette gjelder både når den tas på og under bruk. Kirurgiske munnbind byttes ofte og dermed vil faren for smitte være større hvis en ikke har opplæring i hvordan en tar dette på og av. Støvmaske til privat bruk brukes ofte over lengre tid og dermed reduserer man også smittefaren.

Riktig bruk av støvmaske:

 • Utvis god håndhygiene før støvmasken tas på. Vask hendene eller bruk desinfiseringsmiddel hvis en ikke har tilgang på såpe og vann.
 • Plasser støvmasken godt over munnen og nesen.
 • Fest masken bak ørene eller bak hodet (avhenger hva slags festemekanisme den enkelte støvmasken har).
 • Beveg litt på hodet for å sjekke at den sitter riktig og godt slik at en slipper unødvendige justeringer senere.
 • Når en skal ta av støvmasken så tar en den av i festet og legger det fra seg.
 • Vask hendene etter at støvmasken er tatt av.

På reise

Alle vet at risikoen for å bli smittet av noe øker jo flere mennesker en omgås. Er man hjemme rundt kun familiemedlemmer og kjører egen bil, så er faren lavere for å smittes enn om man pendler til arbeid eller skole med offentlig transport.

Dette er spesielt viktig i disse koronatidene og blitt mer synligjort på grunn av ulike studier gjort i land som USA, Japan og Kina. Tiltakene som store deler av verden har innført på bakgrunn av koronaviruset burde også være like aktuelle under influensasesongen.

I likhet med store internasjonale flyselskaper har SAS innført påbud for de reisende med munnbind eller støvmasker.

Dette har skjedd fordi en nå vet hvor raskt koronaviruset spres og hvor lenge viruset oppholder seg i luften. Støvmaske burde brukes i alle settinger hvor en sitter eller oppholder seg i samme rom som flere andre og hvor luften sirkulerer mellom personene. Dette gjelder også fly som resirkulerer luften.

 • Ved flyreiser burde en ta på støvmaske når en entrer flyplassen.
 • Buss og tog og andre former for offentlig transport, er svært aktuelle bruksområder for en støvmaske.

På en lengre flyreise som tar flere timer, vil en kanskje ønske å bytte filteret på slutten av denne reisedagen. Støvmasker med lufteventil vil gjøre masken mer komfortabel å bruke fordi en får bedre lufttilgang.

Bedre lufttilgang gjør også at partikler fanges opp i filteret. Det er derfor viktig å bytte filter jevnlig, men det avhenger selvfølgelig av hvor mye det har vært brukt.

Andre steder hvor virus spres raskt og hvor mange oppholder seg er på sykehus, sykehjem og skoler. Her anbefaler en å bruke støvmaske både for sin egen del, men også for å hindre at en selv sprer virus til andre.

På sykehus og spesielt på sykehjemmene vil beboere og pasienter være svært utsatt hvis de utsettes for virus. Både korona- og influensaviruset kan være dødelig for de med nedsatt immunforsvar.

Skal en besøke noen på et sykehjem så har man på seg støvmaske for å beskytte beboere og den en besøker mot virus en selv kan være smittet av.

Vedlikehold av støvmaske

Koronaviruset er bygget opp av en indre kjerne med et ytre skall av proteiner. Enzymer i vanlig såpe ødelegger det ytre skallet og dermed uskadeliggjøres og drepes viruset. Derfor er god håndvask med såpe og vann like effektivt som hånddesinfiseringsmidler.

Vi anbefaler å vaske selve støvmasken lett i såpe og vann for deretter å lufttørke. En fjerner da virus og partikler på samme måte som ved en håndvask. Vær nøye med å skylle ut såperester slik at ikke såperestene skaper reaksjoner på huden ved bruk.

En kan vaske støvmasken i maskin på finprogram og lav temperatur. Da anbefales det å bruke vaskepose eller vaskenett. Ikke bruk tørketrommel da selve formen på masken kan endres og dermed vil passformen bli dårligere. Luftventilen kan også komme ut av form ved tørketrommel.

Det byttbare karbonfilteret skal ikke vaskes. Dette er ment å brukes over en viss tid for deretter å byttes ut med nytt.

Allergier og støvmasker

For langt over 1 million nordmenn er våren og sommeren ikke bare en idyll. Pollenallergi, gressallergi og andre luftveisallergier fra for eksempel or, bjørk og hassel kan påvirke hverdagene til de med allergier i stor grad.Pollenmaske

Dessverre er sesongen for allergier lang for mange og trær og gress
gir fra seg pollen på rekke og rad frem til i hvert fall august.

For de dette gjelder så opplever mange at selve livskvaliteten reduseres. Visse fristende aktiviteter må kuttes ut når solen og finværet frister utendørs. Er man for eksempel allergisk mot gresspollen så varer denne sesongen fra omtrent juni og helt til august.

De med allergier bruker som regel medikamenter som letter plagene sine. Det er både legemidler med og uten resept. I tillegg reduseres eksponeringen for store mengder pollen og det er dette som går ut over utendørsaktiviteter. De som bruker støvmaske i tillegg til legemidler for å kunne være utendørs i perioder uten å pådra seg for store påkjenninger, sverger til bruken av støvmaske.

Støvmasken er et tillegg til legemidler og skal ikke brukes istedenfor. Det er mange som derimot sier at de kan redusere mengden av medikamenter ved riktig bruk av støvmaske i pollensesongen.

Ved bruk av støvmaske for allergikere i pollensesong, så gjelder også riktig bruk av masken. Unngå unødvendige justeringer av masken slik at en ikke viderefører pollen som har lagt seg på maskens utside til ansiktet og da spesielt øynene. Vask hendene godt før man tar på og av støvmasken.

Skyll støvmasken regelmessig i såpe og vann og skift ut det byttbare karbonfilteret etter 2-3 dagers bruk. Brukes den kun i kortere perioder om gangen, så vil filterets levetid også forlenges. En kan da vente lengre med å bytte til nytt filter.

Reduksjon av symptomene ved allergi ved ferie og fritid

De symptomene som regnes for typiske er gjerne rennende og hovne øyne som klør, rennende og tett nese og nysing. Dette er i tillegg til en generell slappere allmenntilstand. En kan for eksempel finne steder i Norge som har mindre pollen i luften som ved sjøen eller i fjellheimen. Dette kan være noe å tenke på når en planlegger norgesferie. Ved utenlandsferier kan en på forhånd sjekke hvordan spredningen ved det aktuelle stedet er før en booker.

Informasjon om pollenspredning i ulike europeiske destinasjoner, kan en for eksempel finne på polleninfo.org.

Det er også like viktig å sjekke pollenfilteret i bilen som å bytte ut filteret i støvmasken. En tar gjerne av støvmasken når en setter seg i bilen etter en tur ute. Da er det viktig at en også er beskyttet inne i bilen. Det er mindre spredning av pollen på morgenen og på kvelden, i tillegg til tiden like etter det har regnet.

Hvis utendørsaktiviteter kan planlegges etter tidspunkt på dagen i tillegg til bruk av støvmaske, vil reduksjonen av pollen være betraktelig.

Mange bruker i tillegg til støvmaske også solbriller for å redusere pollenstøv til øynene. Det anbefales også å ta seg en dusj etter en lengre tur utendørs siden pollenstøvet festes lett til hår og klær. Det samme gjelder sengetøy.

Skift sengetøyet oftere i pollensesongen og luft med åpne vinduer på de tidspunktene på dagen da det er minst spredning

Ved å klippe plenen oftere enn en pleier så reduseres også mengden
pollen som avgis fra selve gresset i hagen.

Det er viktig å bruke støvmaske hvis en plages av allergier og er den som klipper plenen. Det samme gjelder hvis en oppholder seg i et område hvor andre klipper gresset. Støvmasken hindrer at store mengder pollen som virvles opp, inntas gjennom munn og nesen.

Støvmaske for menn, kvinner og barn

En støvmaske som sitter dårlig, er fremdeles bedre beskyttelse enn å ikke bruke støvmaske. Myke masker i materiale av stoff kan legge seg bedre til rette rundt ansiktet enn de som er stive.

Dette er spesielt viktig for kvinner da de har mindre ansikt enn menn og derfor opplever at en del medisinske munnbind blir for store og spriker.

Det er også viktig at barn får tilpassede støvmasker som passer til deres mindre ansikter. De er kanskje ikke like utsatt for de verste følgene som vi vet per i dag av koronaviruset, men de kan videreføre virus på samme måte som voksne.

Barna bør for eksempel også ha på en støvmaske når de besøker sårbare slektninger på sykehjem, tar en lengre flyreise og så videre.

De er like utsatt for å bli smittet av influensa og mange barn plages av allergier. Ubehandlet allergier kan føre til at personer utvikler astma.

Derfor er det like viktig å kunne redusere plagene til barn som har allergier ved å bruke støvmasker tilpasset barn.

 • mikroorganismer og andre ulike typer sporer
Det har i flere år vært vanlig praksis i Asiatiske land at privatpersoner har brukt
støvmasker daglig, for å beskytte seg selv for luftveisinfeksjoner.

Dette er spesielt i de kalde årstidene hvor influensa og forkjølelse er en stor risiko. Dette er en forholdsregel innbyggere i spesielt de store Asiatiske byene tar, og som viser at disse byene ligger langt under antallet smittede av influensa enn andre byer og land.

Luftveisinfeksjoner som smitter gjennom luft og dråpe, inhaleres gjennom munnen og nesen. Ved å dekke til denne delen av ansiktet reduseres en å bli smittet så lenge en bruker støvmasken på riktig måte. Smittereduksjonen er også toveis.

Ved at store deler av befolkningen bruker støvmasker og andre ulike munnbind, så reduserer en at smittede viderefører smitten til andre som er friske. Dette er en av hovedårsakene til at storbyene i Asia opplever færre tilfeller av influensa enn oss andre.

Koronaviruset

Infeksjonssykdommer som korornaviruset smittes gjennom…

 • luft
 • dråpe
 • kontakt

Dette viruset har vist seg å være svært smittsomt og virusets egenskaper gjør at det er vanskelig å hindre spredning blant mennesker uten bruk av tiltak som for eksempel støvmasker og munnbind.Koronaviruset

Størrelsen på virusene er så små at de kan «henge» i luften fra 8-15 minutter.

Et av virusets egenskaper er at størrelsen på virusene er så små at de kan «henge» i luften fra 8-15 minutter etter utånding. Dette ble fastslått i forsøk gjort i USA, hvor en studerte en smittet som pratet fort, pratet høyt og hostet. Konklusjonen ble at kun å holde god avstand til andre mennesker ikke er god nok beskyttelse mot å selv bli smittet.

En person som er smittet og hoster inne på et offentlig toalett, kan i realiteten smitte flere enn kun den ene som står bak i do-køen. De ørsmå virus-partiklene henger igjen i luften i opptil et kvarter. Mengden av virus i luften vil reduseres over tid slik at smittefaren også reduseres.

Støvmaske for brukeren

En kan dele opp fordelene i to ulike kategorier. Den som har masken på, og fordelene for andre rundt den som bruker støvmaske.

 • Støvmaske hindrer person som har den på, i å bli smittet med virus i en sterkt redusert grad. Dette avhenger av at passformen er komfortabel og dekker munn og nese godt. Sitter støvmasken godt, vil personen justere masken sjeldnere og dermed redusere faren for kontaktsmitte fra hender til ansiktet.

Støvmasker lar brukeren puste godt gjennom en ventil i fronten av masken. Det byttbare filteret stanser store mengder av ørsmå partikler som pollen, støv og virus med mer.

Støvmasker med ventil og byttbart filter som selges på blant annet her på ISHOP.no, er ment til daglig bruk i hverdagslige situasjoner. Disse er spesielt egnet i hverdagslige situasjoner med tanke på.

 • Koronaviruset
 • forkjølelses- og influensasesongen
 • pollensesongen for de med allergier

Hverdagslige situasjoner menes med alt fra hagearbeid til daglige utendørsaktiviteter i forbindelse med rekreasjon.

En spasertur eller joggetur for de med svekket immunforsvar eller er sensitiv på grunn av allergier og lignende, vil kunne avverge reaksjoner som oppstår.

Enkelte med følsomme lunger og svekket lungekapasitet vil også kunne bruke støvmaske i den kalde årstiden for å fungere bedre utendørs. Dette har vært vanlig praksis i asiatiske land i flere år.

Selve aktiviteten som gjøre utendørs vil oppleves som mer behagelig for de dette gjelder. For de som sliter med lukter i forbindelse med rengjøringsartikler når de foretar hus-rengjøring, så vil støvmaske redusere dette ubehaget.

Fordeler for personer og samfunnet når andre bruker støvmaske

Den andre fordelen ved bruken av støvmaske er svært stor, for de personene i brukerens umiddelbare nærområde. Disse fordelene er direkte rettet mot smitte i forbindelse med infeksjoner og spesielt luftveisinfeksjoner som smittes gjennom luft- og dråpesmitte. Dette er særdeles aktuelt under pandemier og epidemier som koronaviruset.

Slik man nå fikk se av de nylige utførte studiene som ble gjort i USA av personer som var smittet med koronaviruset, ble viruset spredd og værende i luften i lang tid.

Når den smittede personen pratet og hostet og viruset fikk spre seg uhindret av munnbind eller støvmaske, kunne det ultrafiolette lyset se viruset i opptil 15 minutter i luften.

Dette betyr at friske mennesker som beveger seg i samme område i et kvarter etter den smittede, vil være i risiko for smitte. Smittekilder er derfor mye mer smittsomme enn tidligere antatt, og tiltaket om å holde avstand til hverandre vil ikke påvirke denne risikoen.

De aller fleste som er smittet med koronaviruset er symptomfrie og er derfor ikke klar over at de selv er smittet. Det eneste tiltaket som derfor kan kraftig redusere smitte fra symptomfrie kilder, er at personer bruker støvmasker ute blant mennesker.

Støvmaske hindrer store mengder av luft og sekret i å pustes ut fra personer som bruker støvmasken. Dette fjerner store mengder av virus som kan smitte andre personer, uavhengig om det er en person som har influensa eller er intetanende bærer av koronaviruset.

Hvis alle brukte støvmaske utenfor hjemmene sine, ville antallet personer med smittsomme luftveisinfeksjoner falt kraftig. Dette er kan hende det aller viktigste tiltaket for å forhindre spredning i tillegg til god håndhygiene.

Riktig bruk av støvmaske

For å kunne bruke en støvmaske riktig så er det viktig at den er komfortabel å ha på. Den tredje smittemåten personer er utsatt for smitte gjennom er ved kontaktsmitte.

Det betyr at en for eksempel har smittsomt materie på hendene og overfører disse til ansiktet ved for eksempel overdreven justering av støvmasken.

Settes masken riktig på første gang, så reduseres smittefaren deretter via kontakt- og overføringssmitte.

Støvmasker som har ventil og utbyttbart filter, vil gi god beskyttelse mot partikler som er luftbårne. Graden av beskyttelse er veldig stor, det som gir økt grad av risiko er feil bruk av støvmasken.

Dette gjelder både når den tas på og under bruk. Kirurgiske munnbind byttes ofte og dermed vil faren for smitte være større hvis en ikke har opplæring i hvordan en tar dette på og av. Støvmaske til privat bruk brukes ofte over lengre tid og dermed reduserer man også smittefaren.

Riktig bruk av støvmaske:

 • Utvis god håndhygiene før støvmasken tas på. Vask hendene eller bruk desinfiseringsmiddel hvis en ikke har tilgang på såpe og vann.
 • Plasser støvmasken godt over munnen og nesen.
 • Fest masken bak ørene eller bak hodet (avhenger hva slags festemekanisme den enkelte støvmasken har).
 • Beveg litt på hodet for å sjekke at den sitter riktig og godt slik at en slipper unødvendige justeringer senere.
 • Når en skal ta av støvmasken så tar en den av i festet og legger det fra seg.
 • Vask hendene etter at støvmasken er tatt av.

På reise

Alle vet at risikoen for å bli smittet av noe øker jo flere mennesker en omgås. Er man hjemme rundt kun familiemedlemmer og kjører egen bil, så er faren lavere for å smittes enn om man pendler til arbeid eller skole med offentlig transport.

Dette er spesielt viktig i disse koronatidene og blitt mer synligjort på grunn av ulike studier gjort i land som USA, Japan og Kina. Tiltakene som store deler av verden har innført på bakgrunn av koronaviruset burde også være like aktuelle under influensasesongen.

I likhet med store internasjonale flyselskaper har SAS innført påbud for de reisende med munnbind eller støvmasker.

Dette har skjedd fordi en nå vet hvor raskt koronaviruset spres og hvor lenge viruset oppholder seg i luften. Støvmaske burde brukes i alle settinger hvor en sitter eller oppholder seg i samme rom som flere andre og hvor luften sirkulerer mellom personene. Dette gjelder også fly som resirkulerer luften.

 • Ved flyreiser burde en ta på støvmaske når en entrer flyplassen.
 • Buss og tog og andre former for offentlig transport, er svært aktuelle bruksområder for en støvmaske.

På en lengre flyreise som tar flere timer, vil en kanskje ønske å bytte filteret på slutten av denne reisedagen. Støvmasker med lufteventil vil gjøre masken mer komfortabel å bruke fordi en får bedre lufttilgang.

Bedre lufttilgang gjør også at partikler fanges opp i filteret. Det er derfor viktig å bytte filter jevnlig, men det avhenger selvfølgelig av hvor mye det har vært brukt.

Andre steder hvor virus spres raskt og hvor mange oppholder seg er på sykehus, sykehjem og skoler. Her anbefaler en å bruke støvmaske både for sin egen del, men også for å hindre at en selv sprer virus til andre.

På sykehus og spesielt på sykehjemmene vil beboere og pasienter være svært utsatt hvis de utsettes for virus. Både korona- og influensaviruset kan være dødelig for de med nedsatt immunforsvar.

Skal en besøke noen på et sykehjem så har man på seg støvmaske for å beskytte beboere og den en besøker mot virus en selv kan være smittet av.

Vedlikehold av støvmaske

Koronaviruset er bygget opp av en indre kjerne med et ytre skall av proteiner. Enzymer i vanlig såpe ødelegger det ytre skallet og dermed uskadeliggjøres og drepes viruset. Derfor er god håndvask med såpe og vann like effektivt som hånddesinfiseringsmidler.

Vi anbefaler å vaske selve støvmasken lett i såpe og vann for deretter å lufttørke. En fjerner da virus og partikler på samme måte som ved en håndvask. Vær nøye med å skylle ut såperester slik at ikke såperestene skaper reaksjoner på huden ved bruk.

En kan vaske støvmasken i maskin på finprogram og lav temperatur. Da anbefales det å bruke vaskepose eller vaskenett. Ikke bruk tørketrommel da selve formen på masken kan endres og dermed vil passformen bli dårligere. Luftventilen kan også komme ut av form ved tørketrommel.

Det byttbare karbonfilteret skal ikke vaskes. Dette er ment å brukes over en viss tid for deretter å byttes ut med nytt.

Allergier og støvmasker

For langt over 1 million nordmenn er våren og sommeren ikke bare en idyll. Pollenallergi, gressallergi og andre luftveisallergier fra for eksempel or, bjørk og hassel kan påvirke hverdagene til de med allergier i stor grad.Pollenmaske

Dessverre er sesongen for allergier lang for mange og trær og gress
gir fra seg pollen på rekke og rad frem til i hvert fall august.

For de dette gjelder så opplever mange at selve livskvaliteten reduseres. Visse fristende aktiviteter må kuttes ut når solen og finværet frister utendørs. Er man for eksempel allergisk mot gresspollen så varer denne sesongen fra omtrent juni og helt til august.

De med allergier bruker som regel medikamenter som letter plagene sine. Det er både legemidler med og uten resept. I tillegg reduseres eksponeringen for store mengder pollen og det er dette som går ut over utendørsaktiviteter. De som bruker støvmaske i tillegg til legemidler for å kunne være utendørs i perioder uten å pådra seg for store påkjenninger, sverger til bruken av støvmaske.

Støvmasken er et tillegg til legemidler og skal ikke brukes istedenfor. Det er mange som derimot sier at de kan redusere mengden av medikamenter ved riktig bruk av støvmaske i pollensesongen.

Ved bruk av støvmaske for allergikere i pollensesong, så gjelder også riktig bruk av masken. Unngå unødvendige justeringer av masken slik at en ikke viderefører pollen som har lagt seg på maskens utside til ansiktet og da spesielt øynene. Vask hendene godt før man tar på og av støvmasken.

Skyll støvmasken regelmessig i såpe og vann og skift ut det byttbare karbonfilteret etter 2-3 dagers bruk. Brukes den kun i kortere perioder om gangen, så vil filterets levetid også forlenges. En kan da vente lengre med å bytte til nytt filter.

Reduksjon av symptomene ved allergi ved ferie og fritid

De symptomene som regnes for typiske er gjerne rennende og hovne øyne som klør, rennende og tett nese og nysing. Dette er i tillegg til en generell slappere allmenntilstand. En kan for eksempel finne steder i Norge som har mindre pollen i luften som ved sjøen eller i fjellheimen. Dette kan være noe å tenke på når en planlegger norgesferie. Ved utenlandsferier kan en på forhånd sjekke hvordan spredningen ved det aktuelle stedet er før en booker.

Informasjon om pollenspredning i ulike europeiske destinasjoner, kan en for eksempel finne på polleninfo.org.

Det er også like viktig å sjekke pollenfilteret i bilen som å bytte ut filteret i støvmasken. En tar gjerne av støvmasken når en setter seg i bilen etter en tur ute. Da er det viktig at en også er beskyttet inne i bilen. Det er mindre spredning av pollen på morgenen og på kvelden, i tillegg til tiden like etter det har regnet.

Hvis utendørsaktiviteter kan planlegges etter tidspunkt på dagen i tillegg til bruk av støvmaske, vil reduksjonen av pollen være betraktelig.

Mange bruker i tillegg til støvmaske også solbriller for å redusere pollenstøv til øynene. Det anbefales også å ta seg en dusj etter en lengre tur utendørs siden pollenstøvet festes lett til hår og klær. Det samme gjelder sengetøy.

Skift sengetøyet oftere i pollensesongen og luft med åpne vinduer på de tidspunktene på dagen da det er minst spredning

Ved å klippe plenen oftere enn en pleier så reduseres også mengden
pollen som avgis fra selve gresset i hagen.

Det er viktig å bruke støvmaske hvis en plages av allergier og er den som klipper plenen. Det samme gjelder hvis en oppholder seg i et område hvor andre klipper gresset. Støvmasken hindrer at store mengder pollen som virvles opp, inntas gjennom munn og nesen.

Støvmaske for menn, kvinner og barn

En støvmaske som sitter dårlig, er fremdeles bedre beskyttelse enn å ikke bruke støvmaske. Myke masker i materiale av stoff kan legge seg bedre til rette rundt ansiktet enn de som er stive.

Dette er spesielt viktig for kvinner da de har mindre ansikt enn menn og derfor opplever at en del medisinske munnbind blir for store og spriker.

Det er også viktig at barn får tilpassede støvmasker som passer til deres mindre ansikter. De er kanskje ikke like utsatt for de verste følgene som vi vet per i dag av koronaviruset, men de kan videreføre virus på samme måte som voksne.

Barna bør for eksempel også ha på en støvmaske når de besøker sårbare slektninger på sykehjem, tar en lengre flyreise og så videre.

De er like utsatt for å bli smittet av influensa og mange barn plages av allergier. Ubehandlet allergier kan føre til at personer utvikler astma.

Derfor er det like viktig å kunne redusere plagene til barn som har allergier ved å bruke støvmasker tilpasset barn.

 • støv i eksos
 • pollen
 • bakterier
 • virus
 • mikroorganismer og andre ulike typer sporer
Det har i flere år vært vanlig praksis i Asiatiske land at privatpersoner har brukt
støvmasker daglig, for å beskytte seg selv for luftveisinfeksjoner.

Dette er spesielt i de kalde årstidene hvor influensa og forkjølelse er en stor risiko. Dette er en forholdsregel innbyggere i spesielt de store Asiatiske byene tar, og som viser at disse byene ligger langt under antallet smittede av influensa enn andre byer og land.

Luftveisinfeksjoner som smitter gjennom luft og dråpe, inhaleres gjennom munnen og nesen. Ved å dekke til denne delen av ansiktet reduseres en å bli smittet så lenge en bruker støvmasken på riktig måte. Smittereduksjonen er også toveis.

Ved at store deler av befolkningen bruker støvmasker og andre ulike munnbind, så reduserer en at smittede viderefører smitten til andre som er friske. Dette er en av hovedårsakene til at storbyene i Asia opplever færre tilfeller av influensa enn oss andre.

Koronaviruset

Infeksjonssykdommer som korornaviruset smittes gjennom…

 • luft
 • dråpe
 • kontakt

Dette viruset har vist seg å være svært smittsomt og virusets egenskaper gjør at det er vanskelig å hindre spredning blant mennesker uten bruk av tiltak som for eksempel støvmasker og munnbind.Koronaviruset

Størrelsen på virusene er så små at de kan «henge» i luften fra 8-15 minutter.

Et av virusets egenskaper er at størrelsen på virusene er så små at de kan «henge» i luften fra 8-15 minutter etter utånding. Dette ble fastslått i forsøk gjort i USA, hvor en studerte en smittet som pratet fort, pratet høyt og hostet. Konklusjonen ble at kun å holde god avstand til andre mennesker ikke er god nok beskyttelse mot å selv bli smittet.

En person som er smittet og hoster inne på et offentlig toalett, kan i realiteten smitte flere enn kun den ene som står bak i do-køen. De ørsmå virus-partiklene henger igjen i luften i opptil et kvarter. Mengden av virus i luften vil reduseres over tid slik at smittefaren også reduseres.

Støvmaske for brukeren

En kan dele opp fordelene i to ulike kategorier. Den som har masken på, og fordelene for andre rundt den som bruker støvmaske.

 • Støvmaske hindrer person som har den på, i å bli smittet med virus i en sterkt redusert grad. Dette avhenger av at passformen er komfortabel og dekker munn og nese godt. Sitter støvmasken godt, vil personen justere masken sjeldnere og dermed redusere faren for kontaktsmitte fra hender til ansiktet.

Støvmasker lar brukeren puste godt gjennom en ventil i fronten av masken. Det byttbare filteret stanser store mengder av ørsmå partikler som pollen, støv og virus med mer.

Støvmasker med ventil og byttbart filter som selges på blant annet her på ISHOP.no, er ment til daglig bruk i hverdagslige situasjoner. Disse er spesielt egnet i hverdagslige situasjoner med tanke på.

 • Koronaviruset
 • forkjølelses- og influensasesongen
 • pollensesongen for de med allergier

Hverdagslige situasjoner menes med alt fra hagearbeid til daglige utendørsaktiviteter i forbindelse med rekreasjon.

En spasertur eller joggetur for de med svekket immunforsvar eller er sensitiv på grunn av allergier og lignende, vil kunne avverge reaksjoner som oppstår.

Enkelte med følsomme lunger og svekket lungekapasitet vil også kunne bruke støvmaske i den kalde årstiden for å fungere bedre utendørs. Dette har vært vanlig praksis i asiatiske land i flere år.

Selve aktiviteten som gjøre utendørs vil oppleves som mer behagelig for de dette gjelder. For de som sliter med lukter i forbindelse med rengjøringsartikler når de foretar hus-rengjøring, så vil støvmaske redusere dette ubehaget.

Fordeler for personer og samfunnet når andre bruker støvmaske

Den andre fordelen ved bruken av støvmaske er svært stor, for de personene i brukerens umiddelbare nærområde. Disse fordelene er direkte rettet mot smitte i forbindelse med infeksjoner og spesielt luftveisinfeksjoner som smittes gjennom luft- og dråpesmitte. Dette er særdeles aktuelt under pandemier og epidemier som koronaviruset.

Slik man nå fikk se av de nylige utførte studiene som ble gjort i USA av personer som var smittet med koronaviruset, ble viruset spredd og værende i luften i lang tid.

Når den smittede personen pratet og hostet og viruset fikk spre seg uhindret av munnbind eller støvmaske, kunne det ultrafiolette lyset se viruset i opptil 15 minutter i luften.

Dette betyr at friske mennesker som beveger seg i samme område i et kvarter etter den smittede, vil være i risiko for smitte. Smittekilder er derfor mye mer smittsomme enn tidligere antatt, og tiltaket om å holde avstand til hverandre vil ikke påvirke denne risikoen.

De aller fleste som er smittet med koronaviruset er symptomfrie og er derfor ikke klar over at de selv er smittet. Det eneste tiltaket som derfor kan kraftig redusere smitte fra symptomfrie kilder, er at personer bruker støvmasker ute blant mennesker.

Støvmaske hindrer store mengder av luft og sekret i å pustes ut fra personer som bruker støvmasken. Dette fjerner store mengder av virus som kan smitte andre personer, uavhengig om det er en person som har influensa eller er intetanende bærer av koronaviruset.

Hvis alle brukte støvmaske utenfor hjemmene sine, ville antallet personer med smittsomme luftveisinfeksjoner falt kraftig. Dette er kan hende det aller viktigste tiltaket for å forhindre spredning i tillegg til god håndhygiene.

Riktig bruk av støvmaske

For å kunne bruke en støvmaske riktig så er det viktig at den er komfortabel å ha på. Den tredje smittemåten personer er utsatt for smitte gjennom er ved kontaktsmitte.

Det betyr at en for eksempel har smittsomt materie på hendene og overfører disse til ansiktet ved for eksempel overdreven justering av støvmasken.

Settes masken riktig på første gang, så reduseres smittefaren deretter via kontakt- og overføringssmitte.

Støvmasker som har ventil og utbyttbart filter, vil gi god beskyttelse mot partikler som er luftbårne. Graden av beskyttelse er veldig stor, det som gir økt grad av risiko er feil bruk av støvmasken.

Dette gjelder både når den tas på og under bruk. Kirurgiske munnbind byttes ofte og dermed vil faren for smitte være større hvis en ikke har opplæring i hvordan en tar dette på og av. Støvmaske til privat bruk brukes ofte over lengre tid og dermed reduserer man også smittefaren.

Riktig bruk av støvmaske:

 • Utvis god håndhygiene før støvmasken tas på. Vask hendene eller bruk desinfiseringsmiddel hvis en ikke har tilgang på såpe og vann.
 • Plasser støvmasken godt over munnen og nesen.
 • Fest masken bak ørene eller bak hodet (avhenger hva slags festemekanisme den enkelte støvmasken har).
 • Beveg litt på hodet for å sjekke at den sitter riktig og godt slik at en slipper unødvendige justeringer senere.
 • Når en skal ta av støvmasken så tar en den av i festet og legger det fra seg.
 • Vask hendene etter at støvmasken er tatt av.

På reise

Alle vet at risikoen for å bli smittet av noe øker jo flere mennesker en omgås. Er man hjemme rundt kun familiemedlemmer og kjører egen bil, så er faren lavere for å smittes enn om man pendler til arbeid eller skole med offentlig transport.

Dette er spesielt viktig i disse koronatidene og blitt mer synligjort på grunn av ulike studier gjort i land som USA, Japan og Kina. Tiltakene som store deler av verden har innført på bakgrunn av koronaviruset burde også være like aktuelle under influensasesongen.

I likhet med store internasjonale flyselskaper har SAS innført påbud for de reisende med munnbind eller støvmasker.

Dette har skjedd fordi en nå vet hvor raskt koronaviruset spres og hvor lenge viruset oppholder seg i luften. Støvmaske burde brukes i alle settinger hvor en sitter eller oppholder seg i samme rom som flere andre og hvor luften sirkulerer mellom personene. Dette gjelder også fly som resirkulerer luften.

 • Ved flyreiser burde en ta på støvmaske når en entrer flyplassen.
 • Buss og tog og andre former for offentlig transport, er svært aktuelle bruksområder for en støvmaske.

På en lengre flyreise som tar flere timer, vil en kanskje ønske å bytte filteret på slutten av denne reisedagen. Støvmasker med lufteventil vil gjøre masken mer komfortabel å bruke fordi en får bedre lufttilgang.

Bedre lufttilgang gjør også at partikler fanges opp i filteret. Det er derfor viktig å bytte filter jevnlig, men det avhenger selvfølgelig av hvor mye det har vært brukt.

Andre steder hvor virus spres raskt og hvor mange oppholder seg er på sykehus, sykehjem og skoler. Her anbefaler en å bruke støvmaske både for sin egen del, men også for å hindre at en selv sprer virus til andre.

På sykehus og spesielt på sykehjemmene vil beboere og pasienter være svært utsatt hvis de utsettes for virus. Både korona- og influensaviruset kan være dødelig for de med nedsatt immunforsvar.

Skal en besøke noen på et sykehjem så har man på seg støvmaske for å beskytte beboere og den en besøker mot virus en selv kan være smittet av.

Vedlikehold av støvmaske

Koronaviruset er bygget opp av en indre kjerne med et ytre skall av proteiner. Enzymer i vanlig såpe ødelegger det ytre skallet og dermed uskadeliggjøres og drepes viruset. Derfor er god håndvask med såpe og vann like effektivt som hånddesinfiseringsmidler.

Vi anbefaler å vaske selve støvmasken lett i såpe og vann for deretter å lufttørke. En fjerner da virus og partikler på samme måte som ved en håndvask. Vær nøye med å skylle ut såperester slik at ikke såperestene skaper reaksjoner på huden ved bruk.

En kan vaske støvmasken i maskin på finprogram og lav temperatur. Da anbefales det å bruke vaskepose eller vaskenett. Ikke bruk tørketrommel da selve formen på masken kan endres og dermed vil passformen bli dårligere. Luftventilen kan også komme ut av form ved tørketrommel.

Det byttbare karbonfilteret skal ikke vaskes. Dette er ment å brukes over en viss tid for deretter å byttes ut med nytt.

Allergier og støvmasker

For langt over 1 million nordmenn er våren og sommeren ikke bare en idyll. Pollenallergi, gressallergi og andre luftveisallergier fra for eksempel or, bjørk og hassel kan påvirke hverdagene til de med allergier i stor grad.Pollenmaske

Dessverre er sesongen for allergier lang for mange og trær og gress
gir fra seg pollen på rekke og rad frem til i hvert fall august.

For de dette gjelder så opplever mange at selve livskvaliteten reduseres. Visse fristende aktiviteter må kuttes ut når solen og finværet frister utendørs. Er man for eksempel allergisk mot gresspollen så varer denne sesongen fra omtrent juni og helt til august.

De med allergier bruker som regel medikamenter som letter plagene sine. Det er både legemidler med og uten resept. I tillegg reduseres eksponeringen for store mengder pollen og det er dette som går ut over utendørsaktiviteter. De som bruker støvmaske i tillegg til legemidler for å kunne være utendørs i perioder uten å pådra seg for store påkjenninger, sverger til bruken av støvmaske.

Støvmasken er et tillegg til legemidler og skal ikke brukes istedenfor. Det er mange som derimot sier at de kan redusere mengden av medikamenter ved riktig bruk av støvmaske i pollensesongen.

Ved bruk av støvmaske for allergikere i pollensesong, så gjelder også riktig bruk av masken. Unngå unødvendige justeringer av masken slik at en ikke viderefører pollen som har lagt seg på maskens utside til ansiktet og da spesielt øynene. Vask hendene godt før man tar på og av støvmasken.

Skyll støvmasken regelmessig i såpe og vann og skift ut det byttbare karbonfilteret etter 2-3 dagers bruk. Brukes den kun i kortere perioder om gangen, så vil filterets levetid også forlenges. En kan da vente lengre med å bytte til nytt filter.

Reduksjon av symptomene ved allergi ved ferie og fritid

De symptomene som regnes for typiske er gjerne rennende og hovne øyne som klør, rennende og tett nese og nysing. Dette er i tillegg til en generell slappere allmenntilstand. En kan for eksempel finne steder i Norge som har mindre pollen i luften som ved sjøen eller i fjellheimen. Dette kan være noe å tenke på når en planlegger norgesferie. Ved utenlandsferier kan en på forhånd sjekke hvordan spredningen ved det aktuelle stedet er før en booker.

Informasjon om pollenspredning i ulike europeiske destinasjoner, kan en for eksempel finne på polleninfo.org.

Det er også like viktig å sjekke pollenfilteret i bilen som å bytte ut filteret i støvmasken. En tar gjerne av støvmasken når en setter seg i bilen etter en tur ute. Da er det viktig at en også er beskyttet inne i bilen. Det er mindre spredning av pollen på morgenen og på kvelden, i tillegg til tiden like etter det har regnet.

Hvis utendørsaktiviteter kan planlegges etter tidspunkt på dagen i tillegg til bruk av støvmaske, vil reduksjonen av pollen være betraktelig.

Mange bruker i tillegg til støvmaske også solbriller for å redusere pollenstøv til øynene. Det anbefales også å ta seg en dusj etter en lengre tur utendørs siden pollenstøvet festes lett til hår og klær. Det samme gjelder sengetøy.

Skift sengetøyet oftere i pollensesongen og luft med åpne vinduer på de tidspunktene på dagen da det er minst spredning

Ved å klippe plenen oftere enn en pleier så reduseres også mengden
pollen som avgis fra selve gresset i hagen.

Det er viktig å bruke støvmaske hvis en plages av allergier og er den som klipper plenen. Det samme gjelder hvis en oppholder seg i et område hvor andre klipper gresset. Støvmasken hindrer at store mengder pollen som virvles opp, inntas gjennom munn og nesen.

Støvmaske for menn, kvinner og barn

En støvmaske som sitter dårlig, er fremdeles bedre beskyttelse enn å ikke bruke støvmaske. Myke masker i materiale av stoff kan legge seg bedre til rette rundt ansiktet enn de som er stive.

Dette er spesielt viktig for kvinner da de har mindre ansikt enn menn og derfor opplever at en del medisinske munnbind blir for store og spriker.

Det er også viktig at barn får tilpassede støvmasker som passer til deres mindre ansikter. De er kanskje ikke like utsatt for de verste følgene som vi vet per i dag av koronaviruset, men de kan videreføre virus på samme måte som voksne.

Barna bør for eksempel også ha på en støvmaske når de besøker sårbare slektninger på sykehjem, tar en lengre flyreise og så videre.

De er like utsatt for å bli smittet av influensa og mange barn plages av allergier. Ubehandlet allergier kan føre til at personer utvikler astma.

Derfor er det like viktig å kunne redusere plagene til barn som har allergier ved å bruke støvmasker tilpasset barn.

iShop
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart