Databriller

Databriller og skjermbriller

Øynene våre har fått en ny utfordring i dagens samfunn. Vi tilbringer stadig mer tid foran skjermen både i og utenfor arbeidstiden. Dataskjermer, nettbrett og mobiltelefoner gir et blått lys som påvirker øynene etter kun 30 minutter.

Dette resulterer i slitne øyne, påvirker nattesøvnen og gir symptomer som blant annet hodepine.
Dette kan databriller hjelpe mot!

Det blå lyset fra digitale skjermene påvirker oss mye mer enn vi kanskje er klar over, men det finns enkle ting som reduserer de negative effektene.

Ved bruk av skjermbriller som filtrerer det blå lyset unngår man å genere øynene. Slike briller går under navn som databriller, skjermbriller eller også terminalbriller.

Databriller: Skjermbriller uten styrke

Bruksområdene for databriller

Veldig mange bruker store deler av arbeidstiden foran dataskjermen, både med arbeidsoppgaver og i møtetid. Store deler av møteaktiviteten foregår nå over nettet og man sitter gjerne i timevis og ser på skjermen og skifter mellom møter og oppgaver.

Dette gjelder like mye for skolebarn og studenter. Fjernundervisning og skolearbeid utføres i en stor grad foran skjermer og påvirker alles øyne uavhengig av alder.

Når vi er ferdig med arbeid og skole, da fortsetter vi å stirre på ulike former for digitale skjermer som gir blått lys. Fra vi står opp om morgenen til vi legger oss, utsetter vi øynene for denne påkjenningen.

 • Pc-skjerm i arbeid- og skolesituasjoner
 • Nettbrett
 • Mobiltelefoner
 • Tv-skjermer
 • Dataspill

Selv om vi har vært vant til å se på tv i mange år så har teknologien endret vanene våre. Vi bruker mobiltelefoner og nettbrett til å se på filmer, serier og lese bøker.

Forskjellen på hvordan vi gjør disse aktivitetene og hvorfor blått lys påvirker oss enda mer nå er avstanden vi har til skjermene.

Den korte avstanden fra øynene til nettbrettet og mobilen gjør at man påvirkes raskere og den negative effekten på kroppen er mye mer merkbar.

Fysiske tegn

Øynene våre er svært følsomme og reagerer fort på alt fra endring av blant annet temperaturer, fuktighet, lysforhold og stråling for å nevne noe.

Databriller og skjermbriller vil redusere mye av dette ubehaget som påføres øynene.

Fysiske symptomer man kan utvikle ved å utsette øynene for digitale skjermer er for eksempel:

 • Tørre og irriterte øyne
 • Slitne øyne
 • Utvikling av langsynthet over tid
 • Søvnproblematikk

Flere og flere har kjent på at øynene føles slitne etter å ha stirret på skjermer over lengre tid. Det er ikke få som tar seg bevisste pauser vekk fra dataskjermen for å forsøke å skåne øynene. At man over tid kan utvikle langsynthet er nok noe som færre er klar over.

Årsaken er at man bruker så mye tid hver eneste dag på å se på ting som er nærme ansiktet som dataskjerm og mobiltelefon. Dermed reduseres tiden en bruker på å se på ting som er på lengre avstand.

Har man utviklet langsynthet så merker man ikke så mye før det utvikler seg til en høyere styrke. Da får man problemer med å lese ting på nært hold som en bok, nettbrettet eller mobilen.

Tegn på at databriller kan være nødvendig

 • Man myser når man skal lese noe som er nært
 • Synet blir uklart jo nærmere en er objektet
 • Øyne som svir
 • Regelmessig hodepine

Synsproblemer har også en sammenheng med kroppsholdningen vår og konsekvensene av dette kan medføre til skjelett- og muskelplager.

Når øynene overbelastes så skapes det spenninger i rygg- og nakkemuskulaturen som i sin tur kan påføre en både svimmelhet og hodepine.

Hvorfor bruke databriller og skjermbriller?

Det er veldokumentert at databriller bidrar til å avlaste øynene, reduserer effekten blått lys fra digitale skjermer har på øynene og kroppen og reduserer risikoen for synsproblemer på sikt.

Det spiller ingen rolle om man sitter fordypet med viktige arbeidsoppgaver eller spiller favorittspillet sitt i timevis. Effekten på øynene er den samme. Alle anbefales å bruke det som kalles databriller eller skjermbriller uavhengig om en spiller dataspill, jobber med skoleoppgaver eller ser på serier på nettbrettet.

Databriller har en viktig funksjon som er at de filtrerer vekk skadelig blått lys fra alle typer digitale skjermer.

Ved bruk av databriller vil ikke øynene bli like overanstrengte. I arbeidslivet er dette noe som har vært kjent lenge. Hvis man arbeider foran en digital skjerm i mer enn en time om dagen og merker at man har problemer med øynene, så burde virksomheten faktisk påkoste både synsundersøkelse og databriller hvis det er behov for det.

Dette er en del av aktivt HMS arbeid i bedriftene, og påvirker både arbeidsmiljøet og effektiviteten til de ansatte.

Dette må du vite om databriller

forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4 står det at arbeidstaker som jevnlig, og som en betydelig del av sitt arbeid, utfører arbeid ved dataskjerm har etter rett til å få synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Dette var tidligere en ordning kun for de som jobbet ved en tradisjonell PC, typisk kontorarbeid. Fra 2017 slo imidlertid Arbeidstilsynet fast at også større frittstående dataskjermer koblet til f.eks. kassaapparat eller industrimaskiner vil være omfattet av retten til databriller ved behov.

Mindre skjermer på f.eks. telefon regnes ikke som dataskjerm i denne sammenheng. Årsaken er at bruk av disse ofte skiller seg fra bruken av en vanlig dataskjerm, og derfor ikke har de samme utfordringene og effekten av en databrille

Behovet for databrille styres primært av alderen, og forekommer oftest pga. aldersrelatert langsynthet. Det er derfor vanligvis personer over 40 år som vil ha behov for en spesialtilpasset databrille der hvor egne lesebriller blir for sterke i forhold til arbeidsavstandene.

Behovet for databrille kan også forekomme hos yngre personer med små brytningsfeil da arbeid foran dataskjerm stiller store krav til øynene. Disse brillebrukerne vil normalt ikke ha behov for progressive glass, men vil ha stor nytte av enstyrke dataglass.

Absolutt! Vi bruker mer og mer tid foran digitale skjermer som eksponerer oss for blå-lilla UV-lys. Det høye nivået av eksponering for blått lys medfører med seg en del skadelige symptomer som anstrenger og påvirker øyet. Databriller fungerer som et filter mot blått lys som absorberer det skadelige blå lyset før det når dine øyne.

Arbeidstilsynet

Arbeid som foregår foran digitale skjermer, er en stor del av arbeidshverdagen til veldig mange og dette har arbeidstilsynet erkjent. De sier at ansatte som utfører jevnlig slikt arbeid har rett til å få både databriller og også synsundersøkelse dekket av arbeidsgiveren sin.

Databriller skal i slike tilfeller gjøre arbeidsoppgavene enklere, men også være med på å risikere helseplager en kan pådra seg ved denne typen arbeid.

Videre forklarer arbeidstilsynet at det ikke bare gjelder vanlige dataskjermer. De ser at mennesker i mange forskjellige yrker utfører mange forskjellige oppgaver ved ulike former for digitale skjermer.

Eksempler som gis på arbeidstilsynets hjemmeside er:

 • Dataskjermer koblet til vanlig data
 • Bærbare datamaskiner
 • Skjermer på moderne kassaapparater i butikker

I tillegg så poengterer arbeidstilsynet med å si at det ikke er hva som gjøres og hva slags dataprogram som brukes, men om arbeidet gjøres i front av en digital skjerm. Derfor skal man også tenke på bruk av databriller hvis en arbeider med digitale dataskjermer som er koblet opp mot industrimaskiner som for eksempel:

 • 3D-printere
 • Vannskjærer
 • Fresemaskiner

Databriller kan endre hverdagen

Det kan være uvant i begynnelsen å bruke briller hvis man ikke er vant til det, men man venner seg raskt til det. Tilbakemeldinger fra de som har skaffet seg databriller er stort sett kun positive. Slike briller gir også god støtte og reduserer blending og refleksjoner fra skjermen.

Om man jobber på en matbutikk og sitter mye i kassa eller sitter i sikkerhetskontrollen på en flyplass og ser på skjermen der hele arbeidsdagen, er fordelene klare og tydelige.

 • Våkne øyne som oppleves mindre irriterte
 • Reduksjon av hodepine
 • En ser lettere detaljer og leser tydeligere med bedre flyt
 • Økt effektivitet og produktivitet gjennom arbeidsdagen

For studenter som sitter med lange eller mange oppgaver og skal både skrive mye og lese seg gjennom flere timer med tekst, så burde databriller være like viktig som annet utstyr.

iShop
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart