Covid-19 selvtest til privat bruk hjemme

For å raskt og enkelt sjekke om en kan være smittet av korona viruset, er hjemme test for Covid-19 nå tilgjengelig. Da får man en god indikasjon på om man faktisk er smittet og testen er kjapp og enkel å utføre for alle.

Det er mange situasjoner som gjør det praktisk å kunne ta en Covid-19 selvtest hjemme på både en selv og andre en bor sammen med. Hjemme test utføres hjemme eller der man selv ønsker det, og det tar svært kort tid fra selvtesten er utført til resultatet foreligger.

NEWGENE Covid-19 Selvtest / Hjemmetest

NEWGENE Covid-19 selvtest er en høysensitiv antigentest som er CE merket og EU godkjent. Ideelt sett kan man benytte seg av en selvtest i løpet av de første 10 dagene man opplever symptomer. Da det er mange som ikke får noen symptomer selv om de har fått påvist en Covid-19 virusinfeksjon, kan man også ta hjemme testen uten at man har merkbare symptomer.

Hjemmetesten til NEWGENE skal tas i nesen og selve testen er basert på immunokromatografi. Testkassetten består av en type membran som er forbehandlet med høysensitiv monoklonale antistoffer. Disse antistoffene reagerer og påviser eksistensen av nukleokapsidprotein fra SARS-Cov-2, tatt fra prøver i nesens fremre del.

Oppbevaring av korona selvtest

NEWGENE Covid-19 hjemmetest skal oppbevares i temperatur mellom 2 og 30 grader og det er viktig at uåpnet pakning ikke utsettes for sollys. Effekten av selvtesten er like god i perioden innenfor holdbarhetsdatoen. Har man åpnet pakningen og brutt forseglingen, da skal man ta testen innen en time.

Hvorfor bruke korona selvtest?

Covid-19 selvtest er en hurtigtest hvor en får resultatet etter kun 15 minutter. Det resultatet en får er en indikasjon på om man kan være smittet av korona viruset og dermed kan en raskt ta videre forholdsregler og unngå å videre smitte andre. Får man et positivt svar så kan man dermed kontakte helsemyndighetene for videre oppfølging.

Bruksområdene til hjemme test er mange, og selvtesten kan blant annet brukes i situasjoner som:

 • Har man symptomer og ønsker å sjekke om symptomene er en indikasjon på en virusinfeksjon.
 • Hvis en selv eller en annen i familien har har hatt nærkontakt med en som muligens er smittet av Covid-19 eller viser symptomer på smitte.
 • Selvtesten kan også brukes som en preventiv metode før en skal delta på en aktivitet med andre for å eventuelt utelukke en virusinfeksjon.

Hva gjør man med positivt svar?

Selvtest til bruk hjemme er en hurtigtest som raskt gir en indikasjon på om man faktisk er smittet av en virusinfeksjon på tidspunktet en utfører testen. En selvtest gir altså ikke et endelig resultat og kan ikke brukes som eneste testmetode. Skulle man ta en slik hjemme test og få et positivt svar, så må man følge helsemyndighetenes retningslinjer.

Ved et positivt svar etter en Covid-19 hjemme test, så anbefaler helsemyndighetene ny testing ved en teststasjon eller et annet godkjent teststed. Deretter blir man oppfølgt ved ny positiv test og myndighetene setter i gang tiltak som registrering og smittesporing.

Det er også viktig å merke seg at skulle man få et negativt svar etter å ha tatt en selvtest, så vil ikke det dermed automatisk utelukke at man har en Covid-19 virusinfeksjon. Hvis man har symptomer eller mistanke om at man kan være smittet, så skal man oppsøke og følge de lokale helsemyndigheters retningslinjer.

Covid selvtest - hjemmetest som dokumentasjon

korona hjemmetest
Det er viktig at man bruker selvtest som utføres hjemme av en selv, kun for å få en indikasjon på om man kan være smittet med Covid-19. Hvis man trenger dokumentasjon på at man ikke er smittet i forbindelse med reise og så videre, må man benytte seg av koronatester i regi av offentlig eller privat helsevesen. Det betyr blant annet at en hjemme test ikke kan brukes som godkjent dokumentasjon for å få et grønt koronasertifikat. En selvtest vil ikke være godkjent som eneste grunnlag for å vise til smitte eller også utelukke smitte av Covid-19.

Massebruk av korona hjemmetester

Tingene har endret seg veldig mye siden starten av Covid-19 pandemien. Isolasjon, nedstengte samfunn og kraftige restriksjoner har vært normalen i store deler av Norge og verdenssamfunnet.

I begynnelsen var tanken på hjemmetest noe som ikke eksisterte og man sto i lange køer for å ta tester som gjerne hadde lang ventetid for å få vite resultatet. Det var dette eller ingenting.

Det var ingenting på markedet som kunne gi en rask indikasjon på om en var smittet. Testregimet var i offentlig regi og både tid- og kostnadskrevende.

Når samfunnet gjenåpnes så vil det være en selvfølge at alle opplever en markant økning i smittespredningen. Dette har vært forventet og kan enklere håndteres ved hjelp av selvtest også ofte kalt hjemme test. Dermed overføres en del av ansvaret til enkeltindividet i tillegg til at man kan sette i gang med massetesting av ulike grupper i alt fra skoler til arbeidslivet.

Fordelene med bruk av selvtest ved massetesting er:

 • Testing med selvtest har erstattet smittekarantene for skolebarn og ungdommer.
 • Ved at barn og voksne kan ta selvtest eller hjemme test så får kommunene redusert den store belastningen de har hatt i lengre tid.

Økt etterspørsel etter Covid-19 selvtest

Etterspørselen etter Covid-19 hjemme test har vært mye større enn forventet. De første nettapotekene startet salg av disse på sensommeren og salget har vært skyhøyt og kan sammenlignes med hvordan etterspørselen etter munnbind var for halvannet år siden.

Det er lett å forstå at noen kan bli forvirret med ulike former for tester, vaksiner og varierende smittetrykk. Når store deler av befolkningen er fullvaksinert mot Covid-19 så skulle man kanskje tro at behovet for å kunne ta en selvtest ikke ville vært der. Er man fullvaksinert så er det fremdeles en mulighet at man kan bli smittet. Og man kan også være smittebærer. Når man i tillegg legger til et helt gjenåpnet samfunn, da vil det være mange situasjoner som gjør en hjemme test til et ypperlig verktøy.

Ønsket om å kunne ta en rask selvtest både før og etter sosiale tilstelninger kommer til å være til stede i lang tid fremover. Dette gjør man for å enkelt kunne beskytte både seg selv og andre ved å raskt kunne få en indikasjon på en eventuell infeksjon. Vi har mange sårbare personer i samfunnet og disse forblir sårbare selv om de kanskje er fullvaksinerte. Enkelte kan heller ikke ta vaksinen på grunn av helsemessige årsaker. Da vil man ha god hjelp i å ta en selvtest før et eventuelt besøk for å gjøre det en kan for å beskytte den som trenger denne ekstra beskyttelsen. Å ta en selvtest kan i enkelte situasjoner bli en forholdsregel på lik linje med munnbind, håndvask med mer.

Ulike Covid tester

Omtrent alle har hørt om Covid tester og veldig mange har nå tatt en eller flere typer. Det har hersket stor forvirring blant mange i forbindelse med reising og ulike krav til utenlandsreiser fra lands og flyselskapenes krav til testing. Det er også et stort antall personer som har måttet teste seg fordi de har vært i nærkontakt med en smittet eller selv har hatt symptomer.

Tester har og er fremdeles er svært viktig og sentral del av myndighetenes TISK strategi. TISK står for

 • Testing
 • Isolasjon
 • Sporing
 • Karantene

Så hva slags Covid-19 tester er det egentlig der ute? Man deler testene grovt inn i 2 hovedkategorier, de som påviser smitte direkte og indirekte.

 • De som påviser viruset direkte, er PCR og antigen hurtigtester. Da finner man viruset direkte.
 • Tester som viser indirekte smitte finner spor av viruset i blodprøver, eller såkalte antistoffer. Denne typen vil ikke finne antistoffer i blodet før etter ca. 14 dager etter man ble smittet. Man finner altså bevis for at immunforsvaret har jobbet mot dette viruset og derfor dukker det opp antistoffer i blodet.

PCR og antigen hurtigtester (hjemmetest)

PCR tester er det som regnes for gullstandarden blant Covid-19 tester. Her tar man prøven som er tatt og multipliserer materie (eventuelt spytt og DNA til viruset), slik at en trenger svært lite før en får et sikkert resultat. Denne type test er svært sensitiv.

Antigen tester er mindre sensitive og krever derfor større mengde virus for å kunne gi et sikkert resultat. Det er fordi man hopper over den delen som gjøres på laboratoriet. Det negative er at en trenger en større mengde virus i prøven som tas, men det er helt klart fordeler med denne testen også.

Antigen tester er mye billigere siden man ikke trenger å gjøre testen via laboratorier med fagkyndige personer. I tillegg er denne testen mye raskere og det er et veldig viktig våpen i kampen mot smittespredning. Ved å raskt kunne identifisere smittede personer så vil disse kunne isoleres raskt fra andre og man unngår videre smittespredning.

Begge disse typene tester tas i de øvre luftveiene.

iShop
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart