Covid-19 selvtest – Spytt eller nesetest?

Nå har man mulighet til å teste seg for koronaviruset uten å måtte forlate hjemmet. Disse Covid-19 hurtigtestene gir deg et raskt resultat, og de kan nå brukes for å teste seg ut av karantene.

Det finnes flere ulike typer Covid-19 selvtester, bandt annet de vanlige testene som tas via nesen, i tillegg til en ny variant av hjemmetester som kan bruke spytt for å indikere smitte.

Uavhengig av hvilken type selvtest man benytter seg av, er det viktig å lese bruksanvisningen nøye før bruk.

Denne artikkelen tar for seg en mer detaljert beskrivelse om de to typene selvtester, i tillegg til forskjellene som skiller disse.

NewGene hurtigtest – Nese


NewGene selvtest nese


Kjøp selvtest for nese

AmonMed hurtigtest – Spytt


Amonmed selvtest spytt


Kjøp selvtest for spytt

Teste seg ut av karantene

Fra og med den 21.12.21 ble det bestemt at personer som sitter i smittekarantene, er nærkontakt, hustandsmedlem, eller som av andre grunner sitter i karantene (ikke isolasjon), kan gå ut av karantenen dersom man kan vise til en negativ Covid-19 selvtest tidligst 7 dager etter man ble satt i karantene.

Dette er i tillegg til de tidligere bestemmelsene der man kunne teste seg ut via en negativ PCR-test eller antigen hurtigtest som blir utført av helsepersonell.

Mer om karantene og karanteneplikt kan leses på regjeringen sin nettside.

hurtigtest

Ulike typer tester for påvisning av Covid-19

Man deler gjerne de brukte koronatestene inn i tre ulike kategorier; PCR-test, antigen hurtigtest og selvtest. Under disse kategoriene finnes det flere forskjellige typer tester, blant annet både spytt, -og nesetester.

Hvilken test som egner seg best, vil avhenge av situasjonen man selv befinner seg i.

Selvtest – Nese

Her på iShop selger vi blant annet selvtesten NewGene. Denne selvtesten er anerkjent som en svært sikker selvtest, og den blir brukt overalt i hele Europa.

Testen brukes som et hjelpemiddel for å raskt få en indikasjon på om man har påvist koronavirus, eller ikke.

Testen har er nøyaktighet på 98,4%. Det er viktig å legge til at denne prosenten forutser at testen blir utført riktig i henhold til bruksanvisningen. Utfører man testen uriktig vil nøyaktigheten av resultatene reduseres.

Selvtesten gir resultat i løpet av 15 minutter og anses som svært enkel å bruke.

Selvtest hjemme via nesen

For å ta i bruk NewGene Selvtest trenger man ikke være profesjonell eller helsefagarbeider. Det er viktig å lese instruksjonene svært nøye før bruk, slik at resultatet blir så nøyaktig som mulig.

Covid-19 neseprøve

Dersom barn under 15 år skal ta i bruk selvtesten, bør dette gjøres under tilsyn av voksne. Det er anbefalt at testen blir oppbevart i romtemperatur i 1 time før den blir tatt i bruk.

Testen gjennomføres ved å stikke vattpinnen som medfølger i pakken, ca. 2-3 cm inn i nesten. Deretter skal pinnen forsiktig vris fem ganger i 20 sekunder, mens den fortsatt er i neseboret. Dette skal gjøres i begge nesebor.

Etter dette steget er fullført, plasseres vattpinnen i prøveekstraksjonsrøret og røres fem ganger rundt i dette. Pinnen skal så dyttes opp og ned minst 3 ganger i røret for å sikre at prøveløsningen blir fjernet fra pinnen.

Etter dette fjernes vattpinnen fra røret, og rørhetten skal festes godt på prøveekstraksjonsrøret. Røret skal klemmes på, og etter 1 minutt kan man snu røret og tilsette tre dråper av prøveoppløsningen i testkortets lastebrønn.

Etter 15 minutter vil resultatet være klart.

  • Ved positivt resultat vises to røde streker både ved T- og C- linjene.
  • Ved et negativt resultat vil kun én rød strek vises ved C- linjen.

NB: Dette er ikke en bruksanvisning på hvordan selvtesten skal anvises, kun en kort gjennomgang av de ulike stegene. Derfor er det svært viktig at hele bruksanvisningen leses gjennom før gjennomføring av selvtesten for å sikre et nøyaktig resultat.

Selvtest – Spytt

Her på iShop selger vi også AmonMed COVID-19 Antigen Rapid Test Kit, som er en hurtigtest som benytter spytt for å indikere om man har påvist koronavirus, eller ikke. Denne selvtesten er godkjent for privat bruk.

Selvtest som benytter spytt for å indikere smitte er en ny hurtigtest og mange foretrekker denne typen framfor selvtesten som benyttes i nesen.

Denne typen test er likestilt med nese-tester, men man slipper ubehaget av å stikke en pinne opp i nesen.

Testen utføres svært enkelt hjemmefra ved at man selv tester eget spytt, og resultater vises etter kun 15-20 minutter. iShop sin spytt-test er CE-godkjent og klassifisert som medisinsk utstyr.

I likhet med alle typer hjemmetester, er det viktig at man leser bruksanvisningen nøye før bruk, for å sikre et nøyaktig resultat. Det er anbefalt at testen blir oppbevart i romtemperatur i 1 time før den blir tatt i bruk.

Selvtest hjemme med spytt

Selvtest med spytt er svært enkel å benytte seg av, og den kan brukes av alle aldergrupper.

Den anbefalte aldergruppen er mellom 14 og 90 år. Dersom barn under 14 år skal benytte seg av testen, anbefales det at dette skjer under tilsyn av en eller flere voksne. Esken som test-kitet kommer i inneholder en steril testpinne, ekstraksjonspipette, ekstraksjonsvæske og pipetteholder.

spyttest

I tillegg inneholder også pakken en norsk bruksanvisning som trinnvis viser og beskriver hvordan testen skal utføres. Det er viktig å lese bruksanvisningen nøye før bruk. Bruker man testen feil, kan dette føre til at nøyaktigheten av testen reduseres.

Forskjellen på nese, -og spytt-selvtester

Det er nylig blitt godkjent å bruke spytt-selvtester for å finne ut om man har påvist koronavirus.

En av de største faktorene som skiller disse to testene, er at man slipper den «ubehagelige» opplevelsen med å måtte stikke en bomullspinne opp i nesen.

Det er mange som gruer seg til å teste seg, nettopp på grunn av dette. Dette gjelder spesielt hos barn, og en selvtest som benytter seg av spytt, vil dermed være et bedre alternativ for mange.

Den nye testmetoden der spytt blir benyttet har flere fordeler, blant annet at det er lettere å benytte seg av en spytt-test framfor en nese-test.

Det er også gjort undersøkelser som tilsier at kvaliteten på spyttprøvene skal være like gode som de testene som tas via nesen. Til tross for dette er det flere leger som også hevder at det foreligger en større risiko for eventuell smitte dersom man benytter seg av en spytt-test. Dette kommer av at spytt har større sannsynlighet for å søles, og dermed spre potensiell smitte videre.

Spyttest er anbefalt for barn og sårbare mennesker

hurtigtest for barn

Mange erfarer at det kan være mer krevende å teste barn for koronaviruset, da mange barn syns det kan være svært ubehagelig å få testpinnen opp i nesen.

Etter første gang barn testes, kan det derfor være vanskelig å få de til å teste seg på nytt i senere tid. Derfor kan selvtester med spytt være et enklere alternativ for barn.

Mange barn syns også det kan være skummelt å dra på en teststasjon der man blir møtt av helsepersonell med fullt verneutstyr. Mange barn vil derfor foretrekke selvtest som man kan ta hjemme. Ved positivt resultat bør man isolere barnet, i tillegg til å ta en PCR-test for å sikre at testen viser riktig resultat.

Spytt-test vil også være mer brukervennlig for sårbare mennesker eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ved bruk av AmonMed COVID-19 Antigen Rapid Test Kit, som selges her på iShop, kan testen tas uten tilsyn av utdannet personale, helse, -eller bedriftspersonell.

Det samme gjelder også for NewGene selvtest som tas gjennom nesen, men som sagt kan denne typen selvtest være mer utfordrende for barn og sårbare mennesker, nettopp på grunn av bomullspinnen som må stikkes opp i nesen.

Når burde man teste seg?

Alle som opplever ulike symptomer på koronaviruset, er oppfordret til å teste seg for å unngå eventuell videre smitte. Slike symptomer kan være blant annet feber, hoste, vondt i hode, sår hals, rennende nese, nysing tung pust og nedsatt lukt, og/eller smaksans.

Dersom man opplever noen av symptomene nevnt over, anbefaler FHI at man holder seg hjemme, dette gjelder også selv om man er fullvaksinert.

Hvem bør teste seg?

Alle som opplever symptomer, bør teste seg så fort man har mulighet til det. Dersom man blir satt i smittekarantene, er man også pålagt å teste seg.

Positiv Covid-19 selvtest – hva gjør man?

Dersom man tar i bruk en selvtest og denne viser et positivt resultat, er det viktig at man går inn i isolasjon for å hindre videre smitte. I tillegg bør man også ta en PCR-test innen ett døgn etter positivt resultat. Man er også sterkt anbefalt å holde seg i isolasjon fram til man får svar på PCR-testen. PCR-testen er mer nøyaktig enn både hjemmetester og antigen hurtigtest, denne typen test kan bestilles via kommunen man bor i.

Hva er forskjellen på PCR-test og antigen hurtigtest?

Det er flere forskjeller som skiller en antigen hurtigtest fra en PCR-test. En av de største forskjellene er mengden virus som trengs for å påvise smitte.

En PCR-test vil oppdage selv de minste mengder med virus, sammenlignet med hurtigtestene som krever en større mengde for å indikere smitte. Hurtigtestene påviser også spesifikke proteiner og antigener som ligger på overflaten av viruset. PCR-testene vil påvise viralt RNA. En annen betydelig forskjell som skiller de to testene, er tiden det tar før man får svar på prøvene.

Ved en hurtigtest får man som regel svar i løpet av 15-30 minutter, mens en PCR-test må sendes til et laboratorium og testes der, før man får svar.

Dersom man tester positivt på en hurtigtest, er det anbefalt å ta en PCR-test innen 24 timer.

iShop
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart