Munnbind, for å få ned kurven

Alle land som er angrepet av pandemien som er koronaviruset (covid-19), setter i gang tiltak for å bøye og få ned kurven.

På alle nyhetssendinger snakkes det om antall smittede, antall mennesker som innlegges på intensivavdelinger og antall døde. Og rett etter dagens tall så ser man på hvordan kurven ser ut og prognosene fremover for den store bølgen man vet vil innta helsesystemene i alle land.

Tiltakene som myndighetene har satt i gang er hovedsakelig sosial isolasjon i befolkningen og tiltak som fremmer smittevern. Smittevernet alle blir oppfordret til å utføre, består av enkle ting som god håndhygiene og bruk av munnbind.

Kurven

Hva er det som menes med å bøye kurven? Å bøye kurven betyr at man setter i gang tiltak for å få ned hastigheten på smitten mellom mennesker. På denne måten vil antallet smittede bli smittet over en lengre periode istedenfor samtidig. Det samme antallet blir smittet, men ikke alle på en gang.

Hvorfor er dette så viktig? Det er ekstremt viktig fordi at hvis alle som kommer til å bli smittet havner på sykehusene samtidig, så vil helseenhetene knekke og bryte sammen. Ingen land i verden har kapasitet til å behandle slike mengder med kritisk syke pasienter.

Ved å dra ut tidsperioden de samme pasientene trenger pleie, vil gi sykehus og helsetjenester muligheten til å ruste opp og flere kan bli friskmeldt samtidig som andre blir syke.

For å kunne bøye kurven så settes kritiske tiltak inn som stanser alt som er av normalitet i hverdagen. Sosial isolering er svært kostbart for hele samfunnet, men til nå så er det ingen annen løsning. I tillegg må enkelte kriterier oppfylles for at man lykkes med å bøye kurven.

Helsepersonell må ha teknisk utstyr for å kunne pleie pasienter og smittevernsutstyr som munnbind og smittefrakker for å hindre spredningen av koronaviruset blant helsepersonellet.

Smittevernutstyr

Det man ser per i dag fra land og områder som kjemper med smitten er en desperat mangel på smittevernutstyr til bruk i helsevesenet og mangel av essensielt utstyr som ventilatorer og respiratorer. Hva er følgende av dette?

  • Helsepersonell smittes og settes ut av spill.
  • Mennesker som kunne overlevd dør.

Dette andre punktet som har med teknisk utstyr som ventilatorer og respiratorer, setter leger og annet helsepersonell i ekstremt vanskelig situasjoner.

I Italia har de allerede i en periode måttet ta valg som bestemmer hvilken pasient som kan få disse livreddende maskinene og hvem som ikke kan få. Dette er mangel på utstyr. Dette er dyre og tekniske maskiner som ikke kan lages i en fei og i tillegg er det ikke mange av dem på markedet siden man vanligvis ikke bruker mange per sykehus.

Ser man på Staten New York i USA så ser man den enorme oppgaven de står foran de neste ukene. De antar at de når høyden av kurven om 14-21 dager og regner med at de behøver respiratorer til 40 000 pasienter på intensivavdelinger. I dag har de klart å skrape sammen 15 000, og mangler 25 000. Dette er bare en stat i USA og de er ikke alene, land i hele verden står i samme situasjon.

Helsepersonell smittes daglig på grunn av mangel på smittevernutstyr. I Spania og Italia ligger smitten av helsepersonell på rundt 13 prosent av antallet totale smittede. I Italia alene er det per i dag 31 leger som dessverre har dødd fra infeksjoner i forbindelse med koronaviruset. Dette er i hovedsak på grunn av mangel på smittevernutstyr som:

  • Munnbind
  • Smittefrakker
  • Ansiktsskjold
  • Hansker
  • Desinfiseringsprodukter

Italia og Spania er de nasjonene i Europa som har det tøffest nå med smitten og konsekvensene. Mangelen av smittevernutstyr får flere konsekvenser enn bare på sykehusene.

I Madrid i Spania, kan ikke begravelsesbyråene hente ut de døde kroppene på grunn av mangelen. Militæret i Madrid har tatt over håndteringen av de døde, og har gjort om en stor innendørs skøytehall i hovedstaden til bruk for midlertidig oppbevaring av de døde.

Kritisk manko på munnbind

For oss vanlige mennesker som ikke jobber innen helsevesenet, så har vi noen få, men veldig viktige oppgaver foran oss i tiden fremover. Vi må handle i samsvar med myndighetenes anbefalinger slik at kurven kan bøyes.

Det hver og en av oss gjør, påvirker hvordan kurven blir. Vi må praktisere sosial isolasjon og bidra aktivt med å hindre spredning av viruset. God håndhygiene er essensielt. Alle bør bruke munnbind utenfor hjemmene våre.

Det er sammen med god håndhygiene og sosial isolasjon den eneste måten viruset kan stanses, og det vi som må ta på munnbindet når vi går utenfor døren. Ingen andre, men vi og hver og en av oss må ta på munnbind for å hindre at koronaviruset spres i samfunnet. Dette vil også måtte bli en vane siden viruset ikke kommer til å forsvinne for godt.

Man regner med at det vil komme i ulike bølger de neste årene, i tillegg til andre nye smittsomme virus. Munnbind er noe vi burde bli vant til å ha på oss i situasjoner hvor vi kan være sårbare som for eksempel ved reise i utlandet og lignende.

iShop
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart