Munnbind på fly

Dersom du skal ut og fly, har du kanskje spørsmål relatert til bruk av munnbind om bord. I forbindelse med koronaepidemien har norske myndigheter kommet med en rekke smittebegrensende råd til befolkningen.

Det anbefales blant annet å holde minst én meters avstand til mennesker som ikke er hustandsmedlemmer, samt å være ekstra nøye med håndhygiene.

Godkjente munnbind på fly

Munnbind på fly og anbefalinger fra myndighetene

Det anbefales å ha god hostehygiene, noe som betyr at du skal unngå å nyse eller hoste i nærheten av andre. Tiltak som å hoste i albuekroken og sosial distansering har vist seg å være effektive tiltak for å begrense smittespredning.

Nordmenn har generelt vært flinke å følge disse rådene. Mange stiller imidlertid spørsmålstegn rundt bruk av munnbind – og da spesielt under flyreiser.

Mens innbyggere i mange andre land benytter munnbind i stor skala, har dette foreløpig ikke blitt anbefalt av norske myndigheter. Folkehelseinstituttet (FHI) baserer sine råd på faglige vurderinger, og mener foreløpig at bruk av munnbind blant privatpersoner ikke er nødvendig. Dette begrunnes blant annet med relativt lav grad av smittespredning i det norske samfunn.

FHI mener dessuten at kirurgiske munnbind ikke bør benyttes av friske privatpersoner, da det allerede er mangel på slikt utstyr i helsesektoren. Ikke-medisinske munnbind (for eksempel tøymunnbind eller papir) har uviss effekt, ettersom de ikke produseres etter noen lovpålagt standard. Myndighetene anbefaler derfor ikke bruk av ikke-medisinske munnbind på fly per nå. Helsemyndighetene understreker også at mange tar seg unødig til ansiktet når de bruker munnbind, noe som kan bidra til økt smittefare.

  • Friske individer anbefales ikke å bruke munnbind
  • Lav smittespredning i samfunnet taler mot munnbind-bruk
  • Medisinske munnbind er mangelvare i helsesektoren.
  • Ikke-medisinske munnbind har uviss effekt
  • Fare for å bruke munnbind feil

Om flyet ditt viser seg å være kansellert, så kan du lese mer om dine rettigheter ved kansellert fly her.

Disse reglene gjelder på flyplassen

Ifølge Avinor er det ikke krav om at du benytter munnbind mens du er på flyplassen. Avinor er et statlig selskap som eier mer enn 40 flyplasser i Norge, og de følger til enhver tid smittevernrådene som gis av norske myndigheter.

Avinor påpeker at munnbind ikke anbefales å brukes av friske individer, da feil bruk av munnbindet fort kan ha motsatt effekt. Du kan med andre ord ferdes på flyplassen uten å bruke munnbind. Vær imidlertid obs på at endringer kan forekomme dersom norske myndigheter endrer smittevernrådene.

Andre regler på flyet

De ulike flyselskapene kan ha forskjellige regler når det kommer til bruk av munnbind under flyreisen. Noen flyselskap forholder seg til rådene som gis fra europeiske luftfartsmyndigheter, mens andre forholder seg utelukkende til norske myndigheter. Dersom du skal ut og fly, er det derfor lurt å sjekke hvilke regler som gjelder hos det aktuelle flyselskapet du reiser med.

Et av de største flyselskapene i Norge har allerede innført påbud om munnbind, noe som er gjeldende fram til 31. august. Flyselskapene som påbyr munnbind har som regel ikke spesifikke krav til munnbindet som benyttes, noe som betyr at du fint kan bruke en hjemmelaget variant. Det er imidlertid et krav at de reisende selv skaffer munnbind til reisen.

Flyselskapene som innfører påbud om munnbind på fly, vil ikke slippe passasjerer om bord på flyet dersom de ikke har på seg munnbind. Det er også verdt å merke seg at du kan risikere at billetten ikke refunderes eller kan endres om du blir avvist grunnet manglende munnbind.

Kan kjøpes på flyplassen – hvis det ikke er utsolgt

Det er lurt å forberede seg og kjøpe munnbind i god tid før du skal ut og reise med fly. Mange flyplasser selger munnbind og annet smittevernutstyr i kioskene sine, men det er ingen garanti for at det ikke er utsolgt den dagen du skal reise.

Munnbind på fly 2 Bilde av Gerrie van der Walt på Unsplash

Det kan derfor være smart å kjøpe munnbind her på apotek eller lignende noen dager i forveien. Husk at du også kan lage munnbind selv dersom du ikke ønsker å bruke penger på ferdigproduserte bind. Merk imidlertid at skjerf og lignende klesplagg ikke godkjennes som munnbind hos enkelte flyselskaper.

Kan flyselskapet ha sine egne regler?

Mange stiller seg undrende til at enkelte flyselskaper har egne regler rundt bruk av munnbind, og at disse ikke er i tråd med anbefalingene som gis av norske myndigheter. Ifølge pressesjefen i flyselskapet som har innført påbud om munnbind, er det flyselskapets suverene ansvar å ivareta passasjerene og de ansattes sikkerhet.

Dette bekreftes også av Forbrukerrådet, som sier at et flyselskap kan ha egne påbud så lenge tiltakene ikke er urimelige eller i strid med den såkalte EU261-forordningen som er iverksatt av EU. Forbrukerrådet mener imidlertid at flyselskapene selv bør ha munnbind tilgjengelig til passasjerene, og at påbudet fremstår som noe strengt.

Også FHI mener at flyselskap som påbyr bruk av munnbind selv bør tilby dette til passasjerene. De påpeker blant annet at munnbindene bør være av en viss kvalitet for å i det hele tatt ha ønsket effekt.

Det er også ønskelig at flyselskapene viser passasjerene hvordan munnbind skal brukes, da feil bruk som nevnt kan virke mot sin hensikt. Ifølge FHI viser dessuten undersøkelser at covid-19 ikke er særlig smittsomt under flyreiser, på tross av hva mange kanskje tror.

Den reisendes eget ansvar

Ifølge flyselskapet som har innført påbud om munnbind blant passasjerene, er det foreløpig ingen planer om å veilede passasjerene til riktig bruk av munnbind. Slik informasjon må passasjerene fremskaffe på egen hånd.

Flyselskapet har heller ikke planer om å dele ut munnbind eller masker til de reisende. Det forventes at du som passasjer selv tar ansvar når det gjelder anskaffelse og bruk av munnbind.

Sikkerhet på flyet

FHI stiller også spørsmålstegn ved det sikkerhetsmessige aspektet ved bruk av munnbind eller åndedrettsvern på fly. De ber flyselskaper som innfører påbud om munnbind å tenke over hvorvidt bruk av masker kan ha innvirkning på en nødsituasjon der det oppstår trykkfall i flykabinen.

Pressesjef i flyselskapet som har påbud om munnbind påpeker imidlertid at det ikke vil ta mange sekunder å fjerne masken eller munnbindet for å ta på seg en eventuell oksygenmaske.

Øvrige smitteverntiltak om bord

Flyselskapene har også innført andre tiltak for å begrense smitte. I mange fly renses luften i kabinen hyppig, noe som gjør at luften generelt sett vil være veldig ren. I tillegg oppfordres det til god hånd- og hostehygiene.

Husk også å følge generelle smittevernråd fra helsemyndighetene når du ferdes på flyplassen. Her bør du blant annet forsøke å holde minst én meters avstand til andre reisende som ikke tilhører egen husholdning.

Kan kravet om munnbind på fly gå utover medisinsk personell?

Mange som reiser er klar over at papirmunnbind og hjemmelagde munnbind kan ha begrenset effekt. Derfor vil mange velge medisinske munnbind før de skal fly – dersom flyselskapet de reiser med har påbud om dette.

På norske apotek får du kjøpt kirurgiske munnbind av den sorten norske myndigheter anbefaler at skal reserveres helsepersonell. Ifølge Helsedirektoratet er det foreløpig god tilgang på kirurgiske munnbind, noe som betyr at påbud om munnbind på fly ikke påvirker den nasjonale munnbind-beholdningen.

Apotekerforeningen påpeker at de følger rådene som gis av norske helsemyndigheter, men de har ingen regler angående hvem som får kjøpt kirurgiske munnbind. Dessuten importerer norske apotek smittevernutstyr fra andre leverandører enn hva helsesektoren gjør.

Dette betyr at munnbindene som kan kjøpes på apoteket ikke påvirker forsyningen til sykehus og øvrige helseinstitusjoner i nevneverdig grad. Dette forutsetter så klart at nordmenn reiser minimalt, og at det ikke kommer en plutselig økning i salg av munnbind.

iShop
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart